Seks z trupem - Nasz Swiat
26
Cz, maj

Z przymrużeniem oka

Egipski parlament ma kontrowersyjny pomysł legalizujący w tym kraju nekrofilię.

Zmarła właśnie twoja żona? Masz jeszcze 6 godzin, żeby z nią pofiglować czyli współżyć seksualnie z jej zimnym, martwym ciałem. Pomysł rodem z horrorów? Nie, przygotowywana obecnie w Egipcie ustawa, która zezwoli na współżycie męża z nieżyjącą już żoną.

Zdominowany przez islamistów parlament egipski przygotowuje obecnie szereg zmian prawych. Są wśród nich zmiany o charakterze społeczno-obyczajowym, w tym ograniczające prawa kobiet. Jak się okazuje, ograniczające ich prawa nie tylko za ich żywota, ale też po ich śmierci.

Informacje o przygotowywanych zmianach prawa, wywołały w Egipcie protesty, głównie wśród (nielicznych) organizacji kobiecych. Pojawiły się żarty, aby także kobietom prawo dało możliwość współżycia ze zmarłym mężem.