Trwałe prostowanie włosów - Nasz Swiat
23
N, styczeń

Zdrowie i uroda

Zabieg trwałego prostowania włosów polecany jest dla pań posiadających kręcone lub pierzące się włosy. Należy liczyć się jednak z tym, że po zabiegu nasze włosy mogą być zniszczone.

Piotr Wywiał / foto: Małgorzata Stanisława SzymkoChemiczne prostowanie włosów polega na zmianie położenia mostków dwusiarczkowych (mostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-), dwóch cząsteczek tego samego lub różnych związków chemicznych. Związki zawierające mostki dwusiarczkowe noszą nazwę disulfidów.

W białkach wiązania disulfidowe powstają między atomami siarki dwóch reszt cysteinowych (cysteina). Ma to duże znaczenie w tworzeniu struktury trzeciorzędowej białka) z ukośnego – odpowiedzialnego za falowanie włosów – na prostopadle , charakterystyczne dla włosów prostych.

Zmiana struktury odbywa się na tej samej zasadzie co w ondulacji chemicznej. Zazwyczaj do prostowania włosów stosuje się preparaty trwale ondulujące, przy czym włosów nie nawija się na walki, tylko wygładza. Zabieg może spowodować znaczne obniżenie wytrzymałości mechanicznej i wysuszenie włosów.

Do trwałego prostowania stosuje się również płyny zmiękczające keratynę w połączeniu z działaniem podwyższonej temperatury.

Przed przystąpieniem do zabiegu, należy zabezpieczyć i wyrównać strukturę włosów. W tym celu rozprowadza się na nich preparaty ochronne, które ułatwiają rozczesywanie. Do zmiękczania keratyny, rozluźniania mostków cysteinowych (cysteina - organiczny związek chemiczny z grupy endogennych aminokwasów kodowanych, wchodzi w skład wielu białek. Wraz z homocysteiną i metioniną tworzy grupę aminokwasów siarkowych, cysteina jest najprostszym z nich. Ten aminokwas pełni w organizmie m.in. funkcję ochronną, gdyż wiąże on wiele substancji trujących, np. cyjanki, jony metali ciężkich).

Cysteina po dekarboksylacji jako cysteamina znajduje się w koenzymie A, a jej grupa tiolowa jest grupą czynną tego koenzymu, biorącego udział w wielu rekcjach, m.in. w przenoszeniu dwuwęglowych grup acylowych, w biosyntezie kwasów tłuszczowych, a także licznych estrów i amidów oraz w przemianach katabolicznych.

Cysteina wchodzi w skład tripeptydu glutationu (γ-glutamylo-cysteinylo-glicyny), w którym jej grupa tiolowa jest grupą czynną w reakcjach redoks. Utlenienie i dekarboksylacja cysteiny prowadzi do powstania tauryny wchodzącej w skład soli kwasów żółciowych.

Do chemicznego prostowania włosów stosuje się płyn prostujący, który zawiera węglan sodu (nazwy zwyczajowe: soda, soda kalcynowana Na2CO3) − nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i sodu.

W temperaturze pokojowej jest to biała, higroskopijna substancja, która topi się w temperaturze 852 °C i dobrze rozpuszcza się w wodzie. Z roztworu krystalizuje w postaci dużych bezbarwnych kryształów, wietrzejących na powietrzu i amonu  ((NH4)2CO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy węglanów, sól kwasu węglowego i amoniaku.

W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie. Węglan amonu jest nietrwały, łatwo wydziela amoniak i przechodzi w wodorowęglan amonu (NH4HCO3), który w temperaturze ok. 60 °C ulega rozkładowi na produkty gazowe (NH3, CO2 i H2O), dzięki czemu znajduje zastosowanie jako środek spulchniający ciasta i wypieki (proszek do pieczenia). Stosowany jest również jako środek gaśniczy i przeciwpożarowy, odczynnik laboratoryjny oraz w mieszaninach chłodzących, farbiarstwie i garbarstwie.

Węglan amonu można otrzymać w reakcji podwójnej wymiany między siarczanem amonu i węglanem wapnia, etanolaminy (kolamina z gr. kólla – klej + amina) − organiczny związek chemiczny, hydroksyamina o wzorze półstrukturalnym: HO–CH2-CH2–NH2. Etanoloamina należy do grupy amin biogennych.

Bezbarwna, oleista, lepka ciecz o zapachu amoniaku, rozpuszczalna w wodzie, alkoholu i eterze. Ma charakter zasadowy. Stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator. Jest produktem rozpadu naturalnych fosfatydów. Otrzymywana jest z tlenku etylenu i amoniaku wg reakcji:
C2H4O + NH3 → C2H7NO), boraks ( Tetraboran sodu (boraks, czteroboran sodu) − nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego zawierająca tetrameryczne aniony B4O72-. Tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie. Powoli ogrzewany traci wodę krystaliczną, w temperaturze 300–400 °C przechodzi w sól bezwodną. Występuje w przyrodzie jako minerał boraks rodzimy. Odczynnik do produkcji m.in. pereł boraksowych, stosowany także jako mikronawóz. Barwi płomień na zielono lub pochodne amoniaku , który zapobiega odbarwianiu włosów.

Przed prostowaniem żelazkiem fryzjerskim, na włosy nakłada się środek zawierający oleje mineralne, które zabezpieczają keratynę przed przegrzaniem. Na skutek prasowania mechanicznego rozluźnione mostki cysteinowe przesuwają się i układają prostopadle miedzy sąsiednimi łańcuchami keratyny. Tak zmienioną strukturę utrwala się środkiem utleniającym – oksydantem. Oprócz oksydantow (słabe roztwory nadtlenku wodoru) utrwalacz zawiera kwasy obniżające zasadowy odczyn włosów. Przywraca włosom lekko kwaśny odczyn i je regeneruje. Z reguły utrwalacz zawiera hydrolizaty protein i pantenol, które nawilżają włosy i wbudowują się w ubytki substancji uszczelniającej w korze.

Tak, czy inaczej do prostowania włosów poleca się naturalne środki zawierające keratynę. Taki zabieg jest mniej szkodliwy dla włosów, działa regenerująco, świetnie prostuje włosy i pozostawia efekt na około 3 miesiące.

Koszt takiego zabiegu to około od 120 do 250 euro i w salonie będzie trzeba spędzić od jednej do kilku godzin, w zależności od ilości i rodzaju włosów.

Dzisiejszy artykuł może wydawać się trudny do czytania ze względu na chemię, lecz kto z nas nie uczył się w szkole tak pięknego przedmiotu…

Dla “Naszego Świata” Piotr Wywiał
Salon TRINITY
via dei Delfini 18, Rzym
tel.: 0669940639