Zagrożenia związane z powrotem do kraju - Nasz Swiat
26
Cz, maj

Zdrowie i uroda

Najważniejszym działaniem w przypadku podjęcia decyzji o powrocie do kraju powinna być profilaktyka i zadbanie o własne bezpieczeństwo mające do minimum zredukować poziom negatywnego stresu. Otwarta rozmowa o uczuciach i przemyśleniach z ważnymi dla nas osobami, szukanie porady i pomocy u specjalistów określonych dziedzin powinno stać się nawykiem.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na poziom stresu jest brak przygotowania do powrotu do Polski. Jego konsekwencją są często przykre i bolesne doświadczenia. Podjęcie odpowiedzialnej i racjonalnej decyzji powinno opierać się na własnych przemyśleniach, dyskusjach z ważnymi dla nas osobami oraz przygotowaniu socjalnym, zawodowym i logistycznym.

W tym celu pomocne może się okazać uporządkowanie i systematyczność w przygotowaniach, wypisanie czynników przemawiających za i przeciw, kontakt z rodziną i bliskimi oraz realne wyobrażenie tego, czego możemy się spodziewać.

Otwarta i szczera rozmowa, uzyskanie wsparcia i zrozumienia stanowi równie ważne doświadczenie istotne nie tylko podczas podejmowania decyzji, ale również pozytywnie wpływa na poczucie wartości i bezpieczeństwa.


Czynniki wpływające negatywnie na zdrowie psychiczne

Oto kilka z całej gamy czynników, które mają bezpośredni i zasadniczy wpływ na zdrowie psychiczne. Najważniejsze z nich to:

• Rozłąka z rodziną, dziećmi, znajomymi oraz brak poczucia wsparcia i zrozumienia z ich strony może być przyczyną obniżonego nastroju, przygnębienia, poczucia wyobcowania i izolacji. Z drugiej strony wywieranie przez rodzinę presji i chęć spełnienia ich oczekiwań dotyczących chociażby dużych zarobków tworzą znaczne obciążenie psychiczne, co skutkuje nakładaniem na siebie dodatkowych obowiązków i braniem odpowiedzialności nie tylko za własne życie, ale za życie innych. W tym przypadku na problemy osobiste nakłada się finansowa odpowiedzialność.


• Poczucie samotności. Jest ono spokrewnione z rozłąką z osobami ważnymi dla danej osoby i dotyczy trudności lub braku w nawiązywaniu i utrzymywaniu zadowalających kontaktów interpersonalnych na płaszczyźnie prywatnej. W dobie internetu i telefonów komórkowych problem samotności mógłby się wydawać marginalny i nie warty zwracania uwagi. Jednak w dużej mierze stanowi jeden ze znaczących czynników wpływających na zdrowie psychiczne.
Zaburzenia lękowe

Najczęściej spotykaną odpowiedzią na wymienione czynniki stanowią zaburzenia lękowe i nastroju oraz uzależnienia. Połączone są z poziomem napięcia psychicznego związanego z odczuwanym zagrożeniem. Mogą dotyczyć zarówno niesprecyzowanego lęku uogólnionego, jak i lęku przed czymś, co jesteśmy w stanie precyzyjnie wyartykułować (np. fobie). Wyróżnia się 3 kategorie fobii.

1. Fobie specyficzne, w których odczuwany lęk może dotyczyć zwierząt (np. pająków) lub elementów krajobrazu (np. zbiornika wodnego). W tych przypadkach poszczególny przedmiot, myśl o nim lub próba wyobrażenia powoduje uczucie silnego lęku niewspółmiernego do rzeczywistej sytuacji i zagrożenia.
2. Fobie społeczne. W ich przypadku lęk dotyczy oceny ze strony innych ludzi. Może mieć ogólny charakter, gdzie odczuwany lęk dotyczy większości relacji interpersonalnych, oraz może być specyficzny, gdzie będzie dotyczył konkretnych sytuacji (np. wystąpień publicznych).
3. Agorafobie. Odczuwany lęk dotyczy w tym przypadku „lęku przed wyobrażonym atakiem lęku” w miejscu, z którego trudno będzie się wydostać (np. samolot).
Każde z wymienionych zaburzeń lękowych ma swoisty i indywidualny wpływ na konkretne osoby, a o jego powstaniu decydują zarówno stopień ich nasilenia, jak i czas doświadczania. W przypadku poważnych zaburzeń lękowych niezbędna może się okazać pomoc psychoterapeutyczna, która na podstawie przeprowadzanych badań odnosi na tym polu duże sukcesy.

Depresja

Depresja to stan przygnębienia, smutku i braku wiary we własne możliwości. Charakteryzuje się utratą motywacji i pesymistycznym postrzeganiem rzeczywistości. Poziom jej napięcia i czas utrzymywania wskazuje na jej wielkość. Depresja może dotknąć każdego z nas i w uzasadnionych przypadkach jest naturalną formą odczuwania i radzenia sobie z rzeczywistymi zdarzeniami. Przykładem może być poważny konflikt rodzinny lub śmierć bliskiej osoby. W każdym przypadku jednak czas jej trwania oraz natężenie powinno mieć racjonalne podstawy.

Podobnie jak z zaburzeniami lękowymi, w poważnych przypadkach depresji niezbędna może się okazać pomoc psychoterapeutyczna, która w indywidualnych przypadkach może lub powinna być wspierana farmakologicznie.

Jak sobie pomóc, kiedy zauważysz u siebie objAwy depresji

•znajdź osobę, której ufasz i rozmawiaj z nią o dręczących Cię problemach,
•wspieraj siebie zamiast krytykować,
•stwórz realny plan dnia zgodny ze swoimi możliwościami,
•stosuj metodę małych kroków i nagradzaj się za drobne osiągnięcia,
•staraj się przyjrzeć swoim myślom, które decydują o Twoim samopoczuciu. Sprawdzaj ich racjonalne podłoże,
•mimo braku chęci, spróbuj zdobyć się na aktywność fizyczną,
•spróbuj postrzegać świat w innych kolorach niż czerń i biel,
•miej świadomość, że nie jesteś sam/a, że można się cieszyć i być szczęśliwym,
Jeśli będziesz jednak potrzebować fachowej pomocy, szukaj jej w zakładach opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetach psychoterapeutycznych. Podstawowa diagnoza należy również do lekarza pierwszego kontaktu, który powinien skierować po opinię i diagnozę do lekarza psychiatry. Do niego z kolei można zgłosić się bez skierowania. Jeśli psychiatra nie jest psychoterapeutą, terapia będzie oparta na farmakoterapii (leczenie przy użyciu leków).

Uzależnienie

Uzależnienie stanowi nabytą i silną potrzebę zażywania specyficznej substancji lub wykonywania określonej czynności. Jest pojęciem bardzo szerokim i może dotyczyć praktycznie każdej sfery naszego życia. Sposób terapii jest również specyficzny i skupia się wokół mechanizmów charakterystycznych dla uzależnień. Podobnie jednak jak w przypadku depresji bardzo ważne jest zrozumienie i wsparcie ze strony bliskich osób. Jedną z najbardziej skutecznych form pomocy osobom uzależnionym jest terapia uzależnień oraz samopomoc oparta na grupach terapeutycznych oraz grupach wsparcia. Grupy zawiązują i współtworzą osoby uzależnione, a udział w nich jest najczęściej bezpłatny.

Wojciech Dubiel
psychoterapeuta

 

Źródło: powroty.zielonalinia.gov.pl