W 10. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II - Nasz Swiat
17
Cz, październik

Moje trzy grosze

Już dziesiąta rocznica mija

kiedy miejsce miała chwila,

 gdy przy łożu papieża konającego

skupiła się ludność świata całego,    

a na transparentach widniało to:

Santo Subito.

 

Dzisiaj, gdy świętość Twoją czcimy

o orędownictwo u Boga Cię prosimy,

 aby Stwórca z wielkiej do nas miłości

przysparzał nam życiowych radości.

 

Niech prośbami, które kierujemy do Boga

za Twoim pośrednictwem Janie Pawle Drugi

wytyczona będzie życia naszego droga

do wypełniania misji świętej posługi.

 

Jak na ziemi byłeś łącznikiem ludzi i Majestatu Bożego

tak teraz w niebie wypraszaj dla nas łaski Wszechmogącego. 

 

02.04.2005 r. godz. 21:37 – data śmierci św. Jana Pawła II

 

Włodek, marzec 2015

Czytaj także: 10 lat temu Jan Paweł II wrócił do Domu Ojca

oraz Wspomnienia Polaków we Włoszech, którzy osobiście poznali Jana Pawła II