Prasówka sprzed lat... z myślą o dzieciach polskich na Wschodzie. cz.32 - Nasz Swiat
21
N, październik

Prasówka sprzed lat

Przegląd prasy polskiej z okresu drugiej wojny światowej.  Wybrane artykuły przypominają o tysiącach młodych Polaków, których nie udało się ewakuować z ZSRR -   osieroceni lub, jeśli mieli dużo szczęścia, wraz z bliskimi, już na zawsze pozostali na tej „nieludzkiej ziemi”. 

 

1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji przygotowałam dla Czytelników Naszego Świata prasówkę poświęconą  życiu dzieci polskich w okresie II wojny światowej. Wszystkie prezentowane materiały opublikowane zostały w latach 1943-1945 na łamach Dziennika Polskiego (od 1 stycznia 1944 Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza). Pochodzą ze zbiorów Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie.

Wybrane przeze mnie artykuły ukazują sytuację dzieci w okupowanej Polsce, jak również tych, które los rzucił w najdalsze zakątki świata. Opowiadają o dzieciach-uchodźcach i o dzieciach-zesłańcach. Zarówno o tych, które już w czasie wojny zaczęły odzyskiwać utracone dzieciństwo, jak i o tych, którym dzieciństwa nie zwrócono już nigdy. Przypominają o tysiącach młodych Polaków, których nie udało się ewakuować z ZSRR -   osieroceni lub, jeśli mieli dużo szczęścia, wraz z bliskimi, już na zawsze pozostali na tej „nieludzkiej ziemi”. Być może ich rodziny – wnuki, prawnuki -  pozostają tam do dziś.

Pamiętając o polskich dzieciach „sprzed lat”, nie zapominajmy o tych, które żyją za naszą wschodnią granicą dziś. Wystarczy drobny gest, aby sprawić im radość. Jeżeli los dzieci, przedstawiony w kolejnych odcinkach prasówki, wzruszy kogoś i wzbudzi chęć udzielenia pomocy kolejnemu pokoleniu młodych Polaków żyjących z dala od Kraju, to zachęcam do złożenia ofiary na rzecz księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (księży chrystusowców), którzy od 1989 roku otaczają duszpasterską opieką naszych Rodaków na terenach byłego Związku Radzieckiego.

Wystarczy wejść na stronę Towarzystwa www.chrystusowcy.pl, następnie, poprzez zakładkę „Przyjaciele i darczyńcy” (po lewej stronie), przejść do „Księgi Przyjaciół i Darczyńców Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W „Księdze” odszukać miejsce „Chcę złożyć ofiarę”. Po wybraniu waluty, należy postępować zgodnie ze wskazówkami, wpisując jako cel POMOC DLA DZIECI POLSKICH NA WSCHODZIE. Przekazana za pośrednictwem Towarzystwa Chrystosowego pomoc, na pewno trafi do najbardziej potrzebujących dzieci.

Agata Rola-Bruni

dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej

przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie

---------------------------------------------------------

Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza,  9 stycznia 1944 r.

Święta Bożego Narodzenia wśród Polaków we Włoszech

    Rzym (PAT.) Uchodźcy polscy we Włoszech, po raz pierwszy od czasu wojny, obchodzili wspólnie, w nowych warunkach wolności politycznej, uroczystości związane ze świętami Bożego Narodzenia.
     W Rzymie, skupiającym największą ilość Polaków, odbyła się staraniem delegatury ministerstwa opieki, wspólna wieczerza wigilijna, w której oprócz uchodźców wzięli udział przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych z Ambasadorem R.P. Papée, ministrem Loretem oraz ppłk. Kończycem na czele.
    Przemówienia wygłosili: biskup Dubowski oraz delegat ministerstwa Opieki Zacharjasiewicz, który zaapelował do uchodźców, by zjednoczyli się w wysiłkach i wytrwali w walce o należne prawa dla Polski.
    Konsul gen. Kowalski dziękował organizatorom współpracującym ściśle z Delegaturą PCK przy II Korpusie W.P., za tyle pozytywnych osiągnięć w opiece nad uchodźcami.
    W drugim dniu świąt odbyła sie uroczystość gwiazdkowa, podczas której wszystkie, bez względu na wyznanie czy narodowość, dzieci polskie zostały hojnie obdarzone podarunkami. Rozdziału dokonała konsulowa Wierusz-Kowalska.
    Delegatura ministerstwa opieki otrzymała z całego terenu Włoch dziesiątki życzeń od uchodźców, wyrażających swą wdzięczność za opiekę ze strony władz polskich i deklarujących swą pełną solidarność ze stanowiskiem zajmowanym przez jedyny legalny i konstytucyjny rząd Rzplitej w Londynie.