Colf, badanti: Do 10 lipca należy wpłacić składki na ubezpieczenie społeczne - Nasz Swiat
30
Pt, lipiec

Colf i badanti

Do 10 lipca pracodawcy muszą wpłacić drugą ratę za 2014 rok. Dowiedz się jak obliczyć stawki.

Do 10 lipca należy wpłacić ratę składek na ubezpieczenie społeczne za drugi kwartał 2014 roku (kwiecień, maj, czerwiec).

Należną sumę można wpłacić poprzez internet, wchodząc na stronę www.inps.it, w tabaccaio oraz na poczcie, używając blankietów przesłanych do wszystkich pracodawców zatrudniających colf, badanti i babysitter przez INPS. Kto nie otrzymał do tej pory blankietów, może odebrać osobiście w biurze INPS lub poprosić o ich przysłanie dzwoniąc pod numer 803164.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo są obliczane ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

TABELLA CONTRIBUTI ORARI 2014

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,86 € 1,39 (€0,35) € 1,40 (€0,35)
oltre € 7,86 fino a € 9,57 € 1,57 (€0,39) € 1,58 (€0,39)
oltre € 9,57 € 1,91 (€0,48) € 1,92 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,01 (€0,25) € 1,02 €(0,25)
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,86 € 1,49 (€0,35) € 1,50 (€0,35)
oltre € 7,86 fino a € 9,57 € 1,68 (€0,39) € 1,69 (€0,39)
oltre € 9,57 € 2,04 (€0,48) € 2,06 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,08 (€0,25) € 1,09 (€0,25)
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


ATTENZIONE: Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per l'accesso alle prestazioni della Cas.sa Colf. L'importo per il 2014, per i rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora.

Stranieri in Italia