Colf i badanti. Ile dni płatnego urlopu mi przysługuje? - Nasz Swiat
12
N, lipiec

Colf i badanti

Pracuję jako colf u jednego pracodawcy od roku. Chciałabym się dowiedzieć ile dni płatnego urlopu przysługuje mi co roku?

Niezależnie od godzin pracy osoby zatrudnionej w charakterze colf lub badante (part-time, czy w pełnym wymiarze godzin) za każdy rok pracy u tego samego pracodawcy ma prawo do 26 dni urlopu (do urlopu nie dolicza się niedziel oraz świąt przypadających w okresie trwania urlopu). Zgodnie z art. 18 CCNL z 2013 do dni urlopu dolicza się soboty.

Okres urlopu musi zostać wcześniej uzgodniony z pracodawcą w taki sposób, aby obie strony były co do wybranego terminu zgodne. W większości wypadków z urlopu korzysta się w okresie czerwiec-wrzesień, ale można je wziąć, po uzgodnieniu z pracodawcą również w innym czasie.

Nie istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do urlopu, nawet jeśli pracodawca i pracownik zawrą taką umowę, w świetle prawa jest ona nieważna.

Istnieje zakaz zastępowania sumą pieniężną 4 tygodni gwarantowanego urlopu. Tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę można zastąpić suma pieniężną dni urlopu.

Cudzoziemcy pracujący jako pomoce domowe i opiekunowie, jeśli nie wykorzystują urlopu w ciągu roku, pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy, mogą „zbierać” dni urlopowe przez 2 lata, aby uzyskać dłuższy wypoczynek w momencie, kiedy zdecydują się na wakacje w kraju pochodzenia.

Warto pamiętać, że pracownik nie musi skorzystać z 4 tygodni urlopu od razu. Po uzgodnieniu z pracodawcą może podzielić go na dwa razy (po dwa tygodnie).

W czasie urlopu pracownik musi otrzymać regularne wynagrodzenie, bez żadnych odliczeń. Za każdy dzień urlopu pracownik otrzymuje 1/26 wynagrodzenia miesięcznego.

Pracownikowi, który nie przepracował jednego roku u tego samego pracodawcy, ale ukończył okres próbny ustalony przez nowy CCNL, należy się tyle dwunastych części urlopu, ile przepracował miesięcy. Należy pamiętać, że tydzień pracy dla colf i badanti wynosi 6 dni w tygodniu.

Przykład:

Pracownik przepracował u jednego pracodawcy 6 miesięcy. W tym przypadku należy mu się 13 dni urlopu wypoczynkowego (26 dni/12= 2,17 dni miesięcznie; 2,17 dni x 6 miesięcy = 13 dni urlopu).

Więcej informacji na temat urlopów można znaleźć tutaj.

Stranieri in Italia