Mój syn jest Włochem, czy w związku z tym przysługuje mi obywatelstwo włoskie? - Nasz Swiat
04
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Jestem samotną matką chłopca, którego ojciec jest Włochem. Dziecko po urodzeniu otrzymało automatycznie obywatelstwo włoskie. W związku z tym, że jest ono Włochem, mogę starać się o przyznanie obywatelstwa także i mnie?

Ustawa dotycząca obywatelstwa włoskiego nie przewiduje możliwości przyznania obywatelstwa rodzicom dzieci, które są Włochami. Art. 1 ustawy nr.91/92 mówi, że obywatelem włoskim staje się po urodzeniu dziecko, którego jedno z rodziców jest Włochem. W istocie otrzymanie prawa do obywatelstwa na zasadzie ius sanguinis dotyczy dzieci, których chociaż jedno z rodziców jest obywatelem danego kraju.

W powyższym przypadku, matka dziecka może starać się o przyznanie obywatelstwa na podstawie legalnego pobytu zgodnie z art. 9 lub na podstawie małżeństwa z obywatelem Włoch zgodnie z art. 5 ustawy nr. 91/92.

W obydwu przypadkach, jeżeli cudzoziemiec uznany zostanie za niebezpiecznego dla bezpieczeństwa publicznego, nie zostanie przyznane mu obywatelstwo.

W pierwszym przypadku, aby móc starać się o tzw. naturalizację wnioskodawca musi wykazać legalny pobyt na terenie Italii, w przypadku Polaków od conajmniej 4 lat. Oprócz tego, dodatkowym wymogiem jest posiadanie stałego dochodu od minimum 3 lat w momencie złożenia wniosku.

W drugim przypadku, jeżeli wnioskodawca stara się o obywatelstwo na podstawie małżeństwa z obywatelem włoskim, będącym także ojcem ich dziecka, zgodnie z art. 5 ww. ustawy ma prawo do złoiżenia wniosku po roku od momentu zamieszkania z małżonkiem po zawarciu związku małżeńskiego.

 D.ssa Maria Elena Arguello

tłum. Anna Malczewska