Poradniki - Nasz Swiat
21
So, październik

Pracowałem przez prawie 2 lata w firmie, z którą podpisałem umowę tzw. contratto a progetto, co oznacza, że pracodawca mógł mnie zwolnić w każdej chwili bez żadnego uzasadnienia. I tak się stało, miesiąc temu zostałem zwolniony. Czy mogę starać się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych?
Dziękuję

Marek


Szanowny Panie,

niestety, odpowiedź na Pana pytanie jest negatywna. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko i wyłącznie pracownikom najemnym, którzy po utracie zatrudnienia znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.  Oczywiście, aby otrzymać ten rodzaj pomocy, pracownik musi spełniać odpowiednie warunki, w tym musi być zapisany do INPS.

Zasiłek podstawowy (disoccupazione ordinaria) przysługuje wszystkim pracownikom etatowym, którzy zostali ubezpieczeni przeciw niezależnemu przez pracownika bezrobociu, i którzy zostają bez pracy. Aby móc skorzystać z tego typu pomocy, pracownik musi być ubezpieczony w INPS-ie od minimum 2 lat i mających wpłaconych minimum 52 wpłaconych składek tygodniowych w poprzednich dwóch latach pracy. „Kuroniówka” przyznawana jest przez 180 dni.

Po dokonaniu wpisu na listy bezrobotnych w jednym z Centro per l’impiego, można złożyć wniosek w biurze INPS-u napisanym na specjalnym formularzu DS 21. Wniosek należy złożyć w przeciągu 68 dni od momentu rozwiązania stosunku pracy.
Zasiłek dla pracowników nie spełniających wszystkich wymogów (disoccupazione con requisiti ridotti) przysługuje pracownikom, którzy nie osiągnęli 52 wpłaconych składek tygodniowych osiągniętych w przeciągu dwóch lat pracy, ale którzy przepracowali minimum 78 dni w roku (w tym święta i zwolnienia lekarskie) i którzy są ubezpieczeni od minimum 2 lat i mogą udokumentować wpłatę najmniej jednej składki tygodniowej wpłaconej w przeciągu 2 lat poprzedzających datę wystąpienia o przyznanie zasiłku. Zasiłek zostaje przyznany na okres czasu, kiedy pracownik był rzeczywiście zatrudnionym w poprzednim roku i maksymalnie na okres 180 dni.

Wniosek o przyznanie tego rodzaju zasiłku należy złożyć na wniosku DS21 do 31 marca roku następnego.
Niestety, nie został przewidziany żaden rodzaj pomocy finansowej dla pracowników zatrudnionych na tzw. contratto a progetto.

Stranieri in Italia

Źródło: Nasz Świat nr 9  (1-15 maja)/2009

Archiwum artykułów z cyklu „Ekspert odpowiada”
http://www.naszswiat.net/ekspert-odpowiada.html

Archiwum poradników „Żyć i pracować we Włoszech”:
http://www.naszswiat.net/poradniki.html