Poradniki - Nasz Swiat
21
So, październik

Do tej pory mieszkałem zawsze z kolegą. Ale po kilku latach w wynajętym pokoju, postanowiłem poszukać całego mieszkania do wynajmu. W umowie o najem, właściciel mieszkania umieścił dodatkowe opłaty dodatkowe. Chciałbym dowiedzieć się o co chodzi? Czy tego typu opłaty musi uiszczać najemca?
Robert, e-mail


Umowa najmu lokalu mieszkalnego regulowana jest przez kodeks cywilny oraz ustawę nr 392 z 1978 roku.
Należy pamiętać, że dzięki umowie o najem, obie strony umożliwiają jednej osobie (właścicielowi) dzierżawę nieruchomości drugiej osobie (najemcy) na określony okres czasu, który zazwyczaj wynosi 8 lat (tzw. Umowa 4+4). W niektórych przypadkach i z powodów potrzeb obu stron, umowa może zostać spisana na krótszy czas.

Dodatkowe opłaty
Oprócz opłaty za czynsz (wynajem) , prawo włoskie przewiduje, że najemca musi opłacać także szereg dodatkowych opłat. Mowa tu o tzw. dodatkowych opłatach (oneri accessori) wymienionych w art. 9 ustawy nr 392 del 1978. Ww. artykuł przewiduje, że oprócz czynszu, na najemcy spoczywają opłaty związane ze sprzątaniem klatki schodowej i ewentualnie podwórka, obsługę i konserwację windy, zaopatrzenie w wodę, oświetlenie, ogrzewanie, wywóz szamba i innych świadczonych usług (condominio).
Jeżeli w budynku zatrudniony jest także portier , najemca zobowiązany jest pokrywać koszty za niego w 90%, o ile w umowie najmu nie zostało zapisane inaczej.

Podsumowując, najemca zobowiązany jest do opłaty tzw. dodatkowych usług, z których sam korzysta.

Jeżeli rachunki za gaz, energię elektryczną i inne usługi dodatkowe nie są przysyłane na adres najemcy, właściciel ma obowiązek przedstawienia ich lokatorowi przed poproszeniem go o zapłatę.  Opłaty te muszą zostać uiszczone w przeciągu 2 miesięcy od dnia, kiedy właściciel lokalu zwrócił się do najemcy z prośbą o ich uiszczenie. Jeżeli lokator nie zapłaci rachunków, a ich suma przekroczy dwumiesięczny czynsz, może to spowodować rozwiązanie umowy i wszczęcie procedury eksmisji przez wynajmującego przeciwko najemcy.
Oczywiście istnieje możliwość, że obie strony ustalą inne zasady zapłaty dodatkowych opłat. Jednak nie są one nieograniczone. Warto podkreślić, że art. 79 ww. ustawy zabrania tego typu porozumień, pomimo, że zostaną one wpisane do umowy o najem, które nadmiernie obciążą najemcę.

Wydatki na administratora
Jeżeli nieruchomość wynajmowana jest w budynku, wydatki związane z opłatą administratora ponosi właściciel mieszkania. Obie strony mogą jednak postanowić inaczej, mogą np. podzielić opłatę.

Avv. Andrea De Rossi

Z moim chłopakiem jestem już od trzech lat. Mieszkamy wspólnie od roku. Oboje zrezygnowaliśmy z innych związków, by być razem. Jest cudownie, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Wiem też, że z nikim innym nie chciałabym, nie potrafiłabym być. Niestety nie oznacza to, że jestem mu wierna.
Kilka miesięcy temu spotkałam swojego byłego chłopaka. Nie planowałam zdrady, a jednak zdradziłam. Kilka tygodni później przestałam go widywać, czułam się winna. Najgorsze jest jednak to, że niedawno wdałam się w kolejny romans. Nie wiem, co mam robić. Czy to oznacza, że coś jest ze mną nie tak? Czy nigdy nie będę potrafiła być wierna? Nie chcę ranić mojego chłopaka, jest miłością mojego życia.

Ania, 28 lat

Skoro odnalazła Pani miłość, to warto ją szanować. Zdrada stanowi poważne zagrożenie dla trwałości związku, zwłaszcza, że nawet usilnie strzeżona, niewygodna prawda potrafi w najmniej spodziewanym momencie wyjść na światło dzienne. Analizując tę sytuację, można stawiać oceny lub snuć przypuszczenia typu: „Coś jest ze mną nie tak”, „Nie będę potrafiła być wierna”, itp. Jednak specyfiką takich rozważań jest to, że niosą ryzyko zamknięcia się w negatywnej etykiecie („niewierna”) i rezygnacje prób zmiany tej postawy. Tymczasem nawet jeżeli są czynniki, które wywołały Pani skłonności do niewierności, nie oznacza to, że jest Pani bezwolna i nie może kontrolować swojego zachowania. Proponuję zatem inaczej postawić pytanie: „Co sprawia, że nie potrafię być wierna?”, „Czego szukam w przygodnych związkach?”.
Odpowiedzi mogą być różne: ekscytacja z przygodnego flirtu, poczucie bycia odkrywaną czy adorowaną, odświeżenie dawnych wspomnień z byłym partnerem, satysfakcjonujący seks – to tylko niektóre z przyczyn niewierności wobec partnerów. Warto również zastanowić się, jaką funkcję pełni zdrada, czemu służy, jakie cele – być może ukryte – realizuje. Czy daje poczucie wolności („Nie jestem związana”)? A może pełni rolę swoistej wypłaty partnerowi, chęci odegrania się i zemsty na nim za faktyczne lub domniemane przewinienia? Nie znam odpowiedzi, próbuję jednak wykazać, jak wiele czynników może wpływać na Pani postawę. Od podjęcia szczerej refleksji na ten temat może przecież zależeć przyszłość relacji z człowiekiem, który tak wiele dla Pani znaczy.
Jeżeli będzie Pani miała trudności ze znalezieniem przyczyny swojej niewierności, z pewnością pomoże w tym Pani psycholog.

Dorota Gontarz
Psycholog
tel: 3270821265

Chciałbym dowiedzieć się czy mogę poruszać się we Włoszech autem na polskich numerach rejestracyjnych. Mieszkam tutaj już od ponad 5 lat.

Zgodnie z artykułem 132 włoskiego kodeksu drogowego, pojazdy zarejestrowane za granicą nie mogą poruszać się po włoskich drogach dłużej niż rok. Po upłynięciu tego terminu, muszą one być przerejestrowane na włoskie numery. W razie jego niedopełnienia, właściciel samochodu podlega sankcji mandatu w wysokości od 80 do 318 euro.Tablice rejestracyjne samochodu są przypisane we Włoszech do konkretnej osoby, a nie do pojazdu.

Pojazdy sprowadzone z krajów UE
Jeżeli auto pochodzi z jednego z państw należących do Unii Europejskiej, możemy je przerejestrować na dwa sposoby.
1. W telematycznych okienkach STA, obecnych na terytorium całych Włoch w wojewódzkich przedstawicielstwach ACI (Automobile Club Italia).
2. W wojewódzkich Urzędzie Komunikacji (Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile), biurach ACI, przedstawicielstwach sprzedaży samochodów (agenzie pratiche auto).

Jeżeli pojazd jest nowy, przy rejestracji należy przedłożyć ważny dokument tożsamości nabywcy, umowę sprzedaży (atto di vendita) posiadającą notarialne poświadczenie wiarygodności podpisu sprzedającego. Poświadczenie powinno zostać sporządzone na papierze do pism urzędowych (z opłatą skarbową), czyli tzw. carta bollata. Oprócz ww. dokumentów nabywca musi przedłożyć świadectwo zgodności, wydane przez producenta pojazdu.

Świadectwo zgodności: Wydane przez producenta - potwierdza, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Świadectwo może być europejskie (WE) lub krajowe.

Jeśli samochód ma ważne świadectwo WE, urzędy krajowe nie mogą wymagać żadnej dodatkowej dokumentacji technicznej - chyba że po opuszczeniu fabryki samochód został zmodyfikowany (wtedy mogą wymagać poddania go ponownej homologacji).

W przypadku pojazdu używanego, do powyższych dokumentów należy dołączyć także zagraniczny dowód rejestracyjny (+ 1 kserokopia) i własności.

Koszt przerejestrowania pojazdu uzależniony jest od prowincji zamieszkania oraz rodzaju tablicy rejestracyjnej. Ale w większości przypadków koszt przerejestrowania wynosi około 80 euro.

W przypadku, gdy nie jest możliwe przerejestrowanie pojazdu w STA, należy udać się do wojewódzkiego Urzędu Komunikacji (Motorizzazione Civile), następnie, w przeciągu 60 dni od momentu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, należy wpisać auto do rejestru pojazdów (PRA).

Uwaga!
Jeżeli będziemy korzystać z usług biur ACI lub przedstawicielstw sprzedaży samochodów (agenzie pratiche auto) koszty rejestracji nieznacznie wzrosną.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ACI (www.aci.it) oraz w przedstawicielstwach sprzedaży aut.

Avv. Andrea De Rossi

Droga Redakcjo,

Przeczytałem na Waszej stronie internetowej artykuł „Attestazione di soggiorno permanentne: Prawo do stałego pobytu we Włoszech”, z którego wynika, że spełniam wszystkie warunki, aby otrzymać ten dokument. Mieszkam legalnie we Włoszech od 7 lat, jednak od roku nie mam stałej pracy. Kiedy poszedłem do comune, urzędniczka powiedziała, że aby dostać soggiorno permanentne muszę okazać umowę o pracę i ostatnią busta paga, bo sam fakt, że mam udokumentowany,  legalny pobyt  przez ponad 5 lat nie wystarcza.W opublikowanym przez Was artykule było natomiast napisane: „Każdy, kto nabył prawo do stałego pobytu we Włoszech nie podlega wymaganiom stawianym imigrantom, którzy po raz pierwszy składają podanie o attestazione di soggiorno, co oznacza, że mają prawo pobytu bez względu na ich sytuację zawodową i zdolność finansową”. Czy mogę prosić o przetłumaczenie tego zdania na włoski i podanie jakiejś podstawy prawnej, na podstawie której będę mógł się „wykłócić” w urzędzie?
Dariusz

Jeżeli jesteś w ciąży, musisz wiedzieć, że państwo włoskie roztacza opiekę nad matką, dając jej gwarancje w miejscu pracy, opiekę medyczną, zasiłki dla kobiet w ciąży. We Włoszech, każda kobieta ma prawo do badań medycznych, które są bezpłatne w określonym czasie ciąży.
Dziewięć miesięcy ciąży jest podzielone na tygodnie, w czasie których należy przeprowadzić badania specjalistyczne, aby skontrolować stan zdrowia twój oraz dziecka.


Podstawowe badania są bezpłatne (twój lekarz posiada spis badań bezpłatnych). Wiele specjalistycznych badań nie jest jednak bezpłatnych i trzeba za nie zapłacić. Wyjątkiem są badania, które zleci ci twój lekarz, jeżeli podejrzewa jakiekolwiek komplikacje.
Jeżeli masz więcej niż 35 lat, jeżeli urodziłaś już wcześniej dziecko z chorobami chromosomatycznymi lub w czasie wykonania badania USG lekarz zauważył wady rozwoju płodu, twój lekarz zaleci ci wykonanie badań prenatalnych, dzięki którym można sprawdzić, czy płód rozwija się prawidłowo.
Kiedy już urodzi się twoje dziecko, ma ono prawo do bezpłatnych badań lekarskich oraz różnego typu analiz, aż do 6 roku życia. Oczywiście wszystkie badania i analizy muszą być przepisane przez lekarza prowadzącego i mogą być wykonywane w szpitalach państwowych lub prywatnych, które mają podpisane umowy z Państwową Służbą Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale).

Gwarancje w miejscu pracy
Jeżeli masz umowę na pracę zależną i jesteś w ciąży, nie możesz zostać zwolniona z pracy do momentu, gdy twoje dziecko ukończy pierwszy rok życia (z wyjątkiem, gdy twoja firma zostanie zamknięta z powodu bankructwa lub jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy z twojej winy lub twoja umowa wygasła wcześniej).
Jeżeli jesteś w ciąży, pracodawca jest obowiązany udzielać ci zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie, przeprowadzane w związku z ciążą. Musisz jednak przedstawić pracodawcy zaświadczenie o dacie i godzinie badania.
W ostatnich dwóch miesiącach ciąży i do końca trzech miesięcy po porodzie masz prawo do urlopu macierzyńskiego. Możesz jednak pracować do jednego miesiąca przed porodem. W tym przypadku twój lekarz będzie musiał wystawić ci specjalne zaświadczenie pozwalające na tą zmianę.
Podczas urlopu macierzyńskiego masz prawo do otrzymywania 80% twojego wynagrodzenia, zarówno jeżeli masz umowę na pracę zależną (dipendente) lub jesteś pracownikiem samozatrudnionym (rzemieślnik, handlowiec, rolnik, przedsiębiorca rolny). Jeżeli jesteś pracownikiem zależnym możliwe jest jednak, że krajowy kontrakt zbiorczy dla twojej kategorii przewiduje, że twoje wynagrodzenie musi być wypłacane w całości.
Oprócz obowiązku pozostania w domu w pierwszych trzech miesiącach po porodzie, możesz pozostać w domu przez następne 6 miesięcy (jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dziecko przysługuje ci 10 miesięcy urlopu). Podczas tego typu urlopu masz prawo do otrzymywania 30% twojego wynagrodzenia.
Po porodzie jako pracownik zależny masz prawo do przerw w czasie pracy, są to tzw. przerwy dla matek karmiących piersią (dwie godziny dla kobiet, które pracują 6 lub więcej godzin dziennie; godzinę dla kobiet pracujących do 6 godzin dziennie).
Jeżeli urodziłaś bliźniaki, godziny przerw są podwojone i mogą być wykorzystane przez oboje z rodziców w tym samym czasie.
Każde z rodziców, zarówno matka jak i ojciec, pomimo, że wykorzystali wszystkie przysługujące im zwolnienia od pracy mają prawo, w razie choroby dziecka, do wzięcia płatnego pozwolenia na zwolnienie się z pracy. Do trzeciego roku życia dziecka rodzicom przysługuje do 30 dni w roku, natomiast od 3 do 8 roku życia dziecka przysługuje 5 dni w roku.
Wiele razy w zbiorczych kontraktach napisane jest jednak, że tego typu zwolnienia są płatne, jedynie do trzeciego roku życia.
Stranieri in Italia

Szanowna Redakcjo,
Od września chciałbym przenieść się do Rzymu, gdzie zamierzam zapisać się na studia. Od roku mieszkam w małym miasteczku w Kalabrii. Wiem, że życie we stolicy jest bardzo drogie. Ile dokładnie płaci się za pokój?  
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Karolina

Szanowna Pani,

Z informacji dostępnych na popularnych portalach studentów rzymskich uczelni wynika, że obecnie za pokój w dzielnicach w pobliżu uniwersytetów trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 400-500 euro (nie licząc opłat).
Taniej jest w dzielnicach położonych  nieco na peryferii: ok. 350 euro miesięcznie za wynajem pokoju + opłaty.

Wiele cennych informacji na temat zakwaterowania w Rzymie i na temat samych uczelni znajdzie Pani na forach internetowych studentów ze stolicy. Znajdzie je Pani wpisując w wyszukiwarce hasła: forum _ studenti_ ROMA

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia

Redakcja

Przebywam legalnie na terenie Włoch od kilkunastu lat. W nadchodzące święta wielkanocne odwiedzi mnie moja rodzina, czy muszę zgłosić ich przyjazd?

Po przyjeździe twojej rodziny, będziesz musiał złożyć oświadczenie o ich przyjeździe (dichiarazione di ospitalità) w przeciągu 48 godzin na kwesturze lub posterunku policji w miejscu zamieszkania. Powiadomienie musi zostać złożone na piśmie, na odpowiednim formularzu zawierającym numer obowiązującej normatywy (art. 7 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Na oświadczeniu należy podać swoje i gościa dane osobiste, numer dokumentu tożsamości cudzoziemca (pamiętaj, aby dołączyć do powiadomienia kserokopię dokumentu tożsamości gościa).
Poza tym należy podać adres, pod którym zamieszka rodzina. Warto nadmienić, że nie zgłoszenie przyjazdu gości grozi karą pieniężną w wysokości od 160 do 1.100 euro.

Deklarację należy złożyć w kwesturze w dwóch egzemplarzach, natomiast trzy egzemplarze będą potrzebne na posterunku policji.
Zaświadczenie można także wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku jako datę złożenia wniosku zostanie wzięta data na stemplu pocztowym. Na wypadek kontroli, zalecam zrobienie kserokopii oświadczenia.

Avv. Mariangela Lioy