Pomoce domowe i zasiłek dla bezrobotnych - Nasz Swiat
21
So, październik

Ekspert odpowiada

Chciałabym się dowiedzieć, czy i na jakich zasadach osoby zatrudnione jako colf, badanti, czy baby sitter mają prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

Pracownicy zatrudnieni jako pomoce domowe mają prawo do korzystania z różnego rodzaju świadczeń wypłacanych przez INPS. Składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane do włoskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprawniają pracowników do ubiegania się o wypłacanie świadczeń, ale pod warunkiem, że spełnią oni wszystkie warunki przewidziane przez prawo.

Ww. pracownicy mają prawo do ubiegania się m.in.: o zasiłek rodzinny, dla bezrobotnych, macierzyński. Warto pamiętać, że mają oni także dostęp do wszystkich świadczeń emerytalnych: zasiłek dla niepełnosprawnych, renta, emerytura, renta rodzinna.

Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych?

O przyznanie zasiłku dla bezrobotnych mogą ubiegać się pracownicy, którzy stracili zatrudnienie z nie swojej winy lub zwolnili się z powodu tzw. giusta causa, czyli z ważnych powodów (mowa tu o pracownikach, którzy zwolnili się np. z powodu nie otrzymywania wynagrodzenia). W przypadku, gdy osoba zatrudniona w charakterze pomocy domowej złoży sama wypowiedzenie, nie ma prawa do ww. zasiłku.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest zgłoszenie się w Centro per Impiego (Agencji Zatrudnienia), w celu podpisania deklaracji o tzw. natychmiastowej dostępności (DID). Jest to zaświadczenie o gotowości do podjęcia innego zatrudnienia, po podpisaniu którego otrzymamy status bezrobotnego.

Oprócz podpisania DID należy sprawdzić ilość wpłaconych składek do INPS. W tym celu można udać się do Patronati lub bezpośrednio zweryfikować sytuację na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.inps.it) w sekcji „estratto conto contributivo”. Warto pamiętać, że aby móc zweryfikować ww. dane należy posiadać PIN, czyli osobisty kod dostępu, o którego przyznanie można ubiegać się na stronie internetowej INPS.

Aby móc ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, pracownik musi mieć opłacone składki przez co najmniej 13 tygodni, w przeciągu ostatnich 4 lat pracy. Ponadto, wnioskujący będzie musiał udokumentować przepracowanie minimum 30 dni w przeciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających bezrobocie).

Po spełnieniu ww. wymogów pracownik ma prawo do otrzymania, obowiązującego od 1 maja 2015 roku zasiłku dla bezrobotnych NASPI.

Sposoby składania wniosku o NASPI

Wnioski o przyznanie zasiłku można złożyć w wieloraki sposób:

- na stronie internetowej INPS, ale tylko pod warunkiem posiadania kodu dostępu PIN;

- za pośrednictwem tzw. Patronati, gdzie bezpłatnie pomogą wypełnić wniosek i przesłać go do INPSu;

- dzwoniąc na infolinię INPS - 803 164 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych) oraz na numer 06 164 164 (numer Contact Center INPS-INAIL dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych. Koszt rozmowy zgodny z planem taryfowym operatora wnioskodawcy). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Aby skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych, pracownik musi złożyć wniosek o jego przyznanie w przeciągu 68 dni od momentu utraty pracy. Złożenie wniosku po tym terminie wyklucza automatycznie prawo do jego przyznania.

Avv. Mascia Salvatore

Tłum. Anna Malczewska

Masz problem z zasiłkiem dla bezrobotnych? Wejdź na naszą siostrzaną platformę internetową Migreat i zadaj naszym ekspertom ds. imigracji wszystkie pytania, na które nie udało ci się znaleźć odpowiedzi.