W jaki sposób funkcjonować będzie przyznanie nowego zasiłku dla bezrobotnych NASPI? - Nasz Swiat
21
So, październik

Ekspert odpowiada

Moja umowa o pracę kończy się w połowie maja i dowiedziałem się, że nie zostanie ona ponownie odnowiona. W czasie, kiedy będę poszukiwać nowej pracy, mogę starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych?

 

Od 1 maja 2015 r. każdy pracownik najemny, który straci pracę nie z własnej winy będzie mógł starać się o przyznanie nowego zasiłku dla bezrobotnych NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Prawo to zostało przewidziane przez nową ustawę ramową Jobs Act.

O NASPI mogą starać się także pracownicy, którzy zwolnili się z pracy z ważnych powodów (giusta causa). Do zasiłku nie mają prawa pracownicy zatrudnieni w rolnictwie oraz administracji publicznej.

Nowym zasiłkiem będzie zarządzać Agenzia Unica del Lavoro poprzez Centri per l’Impiego natomiast INPS będzie zajmował się, po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą telematyczną, wypłatą. Ważne jest, by osoba bezrobotna podpisała deklarację natychmiastowej gotowości do podjęcia kolejnego zatrudnienia (c.d. DID) w Centri per l’Impiego.

 

Komu przysługiwać będzie NASPI?

Aby móc skorzystać z NASPI, trzeba będzie  spełnić odpowiednie warunki. Jednym z nich jest posiadanie opłaconych w przeciągu ostatnich czterech lat 13 tygodni składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, wnioskujący będzie musiał udokumentować przepracowanie minimum 30 dni w przeciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających bezrobocie).

Należy jednak pamiętać, że do obliczenia zasiłku nie będzie mógł zostać wliczony okres zatrudnienie, za który nie otrzymaliśmy wynagrodzenia.

 

Okres pobierania NASPI

Zasiłek wypłacany będzie przez maksymalnie połowę tygodni opłaconych składek w przeciągu ostatnich czterech lat. Ustawa przewiduje, że maksymalny okres to 24 miesiące, w przypadku, gdy pracownik przepracował bez przerwy ostatnie 4 lata.

 

Kiedy złożyć wniosek i jaka będzie jego wysokość?

Wniosek o przyznanie NASPI należy złożyć w przeciągu 68 dni od wygaśnięcia stosunku pracy i może ona zostać wypłacany miesięcznie lub jednorazowo, jeśli osoab bezrobotna zadecyduje przeznaczyć go na samozatrudnienie.

Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 1300 euro i zaczynając od czwartego miesiąca wypłaty NASPI będzie zmniejszany progresywnie o 3% miesięcznie.

 

UWAGA!

Podczas pobierania nowego zasiłku będzie można pracować, spełniając kilka warunków:

- w przypadku pracy najemnej, dochód nie może przekroczyć € 8.145 brutto rocznie. W tym przypadku należy powiadomić INPS w momencie podjęcia nowego zatrudnienia. Zasiek zostanie zmniejszony o 80%.

- w przypadku, gdy pracownik zostanie zatrudniony na okres maksymalnie 6 miesięcy, a jego zarobki przekroczą kwotę € 8.145 brutto rocznie, zasiłek zostanie zawieszony na okres trwania umowy.

- w przypadku, gdy bezrobotny rozpocznie pracę na zasadzie samozatrudnienia lub paranajemnej (parasubordinato), będzie mógł pobierać zasiłek jeżeli jego dochód roczny nie przekroczy kwoty €4.800 brutt.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

opr. A.M.

Masz problem z legalizacją pobytu? Wejdź na naszą siostrzaną platformę internetową Migreat i zadaj naszym ekspertom ds. imigracji wszystkie pytania, na które nie udało ci się znaleźć odpowiedzi.