Bez inteligencji emocjonalnej nie odniesiesz sukcesu - Nasz Swiat
16
Pt, kwiecień

Poradniki

Żeby zrobić karierę, trzeba mieć to coś…

Inteligencja emocjonalna, jak sama nazwa wskazuje, określa predyspozycje danej osoby do panowania nad swoimi emocjami, ale nie tylko. Wpływa w bardzo dużym stopniu na tworzenie relacji międzyludzkich. Decyduje o tym, czy ktoś jest zdolny do nawiązania dobrych relacji z grupą, czy potrafi w niej funkcjonować. Praca z innymi ludźmi niejednokrotnie bowiem decyduje o odniesieniu sukcesu zawodowego.

Inteligencja emocjonalna to głównie umiejętność rozpoznawania uczuć swoich i ich definiowania, jak również zdolność do rozpoznawania i interpretowania uczuć innych osób. Jest to szczególnie istotne przy tworzeniu odpowiednich relacji w miejscu zatrudnienia. Posiadanie silne rozwiniętej inteligencji emocjonalnej ułatwia w znacznym stopniu tworzenie więzi w grupie. Osoby, które rozumieją swoje potrzeby oraz są empatyczne, bardzo dobrze sprawdzają się w pracy. Doskonale interpretują swoje odczucia, ale też odczucia współpracowników i – co najważniejsze – klientów. Ta ostatnia grupa jest szczególnie ważna, szczególnie z perspektywy pracodawcy. Co z tego, że zatrudniony pracownik ma doskonałe kwalifikacje, bogate doświadczenie, piątkę na dyplomie oraz ukończonych dziesięć dodatkowych szkoleń?

Jeśli okaże się, że pomimo doskonałych kwalifikacji potwierdzonych papierami jest osobą mającą słabo rozwiniętą inteligencję emocjonalną, to nie sprawdzi się jako pracownik. Będzie to osoba skupiona raczej na swoich dążeniach, planach rozwoju zawodowego. Nie będzie jednak zainteresowana tym, co dzieje się w grupie, a tym bardziej tworzeniem dobrych relacji z otoczeniem. Nie wynika to z egoizmu takiej osoby, lecz ze słabo rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Zazwyczaj osoby o wysokim ilorazie inteligencji mają słabo rozwiniętą inteligencję emocjonalną, dlatego nie zawsze są w stanie odnieść sukces na polu zawodowym. Najczęściej liderami są osoby, które mają bardzo dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Często są też osobami powszechnie poważanymi, a do tego odznaczają się dużą odpornością na stres.

Inteligencja emocjonalna nie zawsze idzie w parze z naszym IQ, a – jak się okazuje – to właśnie ona jest kluczowym elementem decydującym o osiągnięciu sukcesu.

Karolina Łapińska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)