Campi Estivi – wspaniała rekreacja dla dzieci spędzających lato w mieście - Nasz Swiat
22
Wt, czerwiec

Poradniki

Wraz z nadejściem lata również we Włoszech kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje. Z myślą o wszystkich rodzicach, którzy pragną zapewnić dzieciom aktywny wypoczynek organizowane są letnie campusy rekreacyjne, odpowiednik polskich koloni w mieście.

Czym są Centri Ricreativi Estivi?
Miejskie Centri Ricreativi Estivi (nazywane w skrócie Centri Estivi) zarządzane przez gminy i prywatne Centri Estivi organizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia i placówki pozarządowe oferują przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów możliwość aktywnego wypoczynku.
Organizatorzy kolonii starają zapewnić dzieciom wiele kreatywnych zajęć, takich jak rożnego rodzaju warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, teatralne, a także wycieczki, spacery, no i oczywiście gry i zabawy. Opiekunowie grup kolonijnych to wykwalifikowani nauczyciele lub animatorzy, świetnie przygotowani pod względem merytorycznym i metodycznym do pracy z dziećmi.

Tego typu kolonie rozpoczynają się zazwyczaj w ostatnim tygodniu czerwca i trwają do końca sierpnia, a niekiedy nawet do pierwszych dni września, czyli aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.30 (niekiedy nawet do 17.00). Przed oficjalną inauguracją kolonii organizatorzy zapoznają rodziców z programem zajęć i wycieczek.

 

Dla kogo przeznaczone są Centri Estivi?
Komunalne Centri Ricreativi Estivi organizowane są na terenie placówek oświatowych w danej gminie i adresowane są do dzieci w wieku od 3 do 14 lat, a więc uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Jak zapisać dziecko na kolonie w mieście?
Aby zapisać dziecko da zajęcia w ramach Campi Estivi należy wypełnić odpowiedni formularz, który można ściągnąć z internetu lub otrzymać w wybranych urzędach gminy (m.in. w departamentach szkolnictwa i do spraw młodzieży). W momencie kiedy liczba wniosków przekracza liczbę miejsc w Campi Estivi sporządzone są listy klasyfikujące (graduatorie), na podstawie której następuje przyjęcie dziecka na kolonie. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w danej gminie organizującej Centri Estivi. Pod uwagę brana jest również data złożenia wniosku. W wielu gminach bierze się pod uwagę również konieczność zapewnienia w okresie wakacji opieki nad dziećmi z tych rodzin, w których oboje rodzice pracują i ze względu na niskie dochody nie mają możliwości zatrudnienia opiekunki.

Jaki jest koszt wysłania dziecka do Centro Estivo?
Kolonie są płatne. Zazwyczaj pierwszą ratę wpłaca się w momencie zapisu dziecka, a kolejne na początku każdego tygodnia zajęć. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny. Aby udokumentować dochody rodzice składają deklarację zwaną ISEE. Rodziny, które już w ciągu roku szkolnego korzystają z wielu zniżek i ulg zazwyczaj nie muszą już takiej deklaracji składać.

Chociaż zapisy na kolnie odbywają się do końca kwietnia (na czerwiec i lipiec) i najdalej do końca maja (na sierpień), również po upływie tej daty warto próbować złożyć wniosek.

Stranieri in Italia