Cyberstalking, czyli nękanie w sieci - Nasz Swiat
24
Pn, luty

Poradniki

Słowo cyberstalking oznacza używanie internetu oraz wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych do nękania drugiej osoby.

Cyberstalking jest pewną odmianą stalkingu, przy czym nękanie odbywa się przez Internet. Zdarzyć się może, że cyberstalking przerodzi się w stalking. Z danych wynika, że skala zjawiska powiększa się wraz z dostępnością do internetu.

Jakie zachowania?
Cyberstalking to nękanie, np. poprzez pisanie za pomocą komunikatorów, wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, rozsyłanie korespondencji do losowych adresatów w imieniu osoby nękanej oraz wbrew jej woli, jak również komentarze na forach internetowych, wysyłanie prezentów przez internet etc.