Czy we Włoszech można prowadzić pojazdy w klapkach, szpilkach lub na boso? - Nasz Swiat
26
Wt, styczeń

Poradniki

A co się stanie w przypadku, gdy pojazd prowadzony przez kierowcę w klapkach spowoduje wypadek drogowy, zwłaszcza gdy ucierpią w nim fizycznie osoby trzecie?

 

W miesiącach letnich, zwłaszcza przed wycieczką nad morze kierowcy zadają sobie często pytanie: Czy mogę prowadzić pojazdy w klapkach lub boso? Tłumaczymy, co przewiduje w tej kwestii włoski kodeks drogowy.

Od 1993 roku przestał obowiązywać przepis, który zabrania prowadzenia pojazdów w klapkach, japonkach, drewniakach lub boso. Włoski kodeks drogowy nie zakazuje wyraźnie tego rodzaju obuwia, ale jeśli kierowca spowoduje wypadek, może mieć problemy ze swoją firmą ubezpieczeniową.

Według policji drogowej, to sam kierowca musi sam dobierać odpowiednie obuwie w ten sposób, by nie stało się ono zagrożeniem dla życia naszego oraz osób trzecich. Funkcjonariusz może zakwestionować ten rodzaj obuwia na podstawie dwóch artykułów włoskiego kodeksu drogowego: art. 140 pkt. 1 mówi: „Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, a według art. 169 pkt. 1:  “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. W przypadku naruszenia ww. artykułów, może zostać wystawiony osobie prowadzącej mandat w wysokości od 84 do 335 euro.

A co się stanie w przypadku, gdy pojazd prowadzony przez kierowcę w klapkach spowoduje wypadek drogowy, zwłaszcza gdy ucierpią w nim fizycznie osoby trzecie?

Istnieje ryzyko, że w protokole sporządzonym przez policję zostanie odnotowany rodzaj nieodpowiedniego obuwia, w którym prowadził kierowca. Fakt ten może stać się powodem problemów z firmą ubezpieczeniową. Mowa tu o wypłacie odszkodowania. Adwokat Laleggepertutti.it - Temistocle Marasco tłumaczy: „Jeśli zostanie udowodnione, że otwarte obuwie lub wysoki obcas spowodowały niezdolność prawidłowego hamowania, kierowca (sprawca wypadku) może otrzymać niższe odszkodowanie”.

W tym przypadku, również Sąd Najwyższy ustosunkował się negatywnie w stosunku do ww. kierowców z wyrokiem nr. 6401 z 24 maja 1978: “Lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa”.

Podsumowując, lepiej prowadzić pojazdy w wygodnym i nadającym się do tego obuwiu zamkniętym, niż ryzykować życie swoje i innych prowadząc w klapkach, chociaż włoski kodeks drogowy tego nie zabrania.

***

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

(mam)