Emerytura we Włoszech - Nasz Swiat
19
So, wrzesień

Poradniki

Prawo do emerytury w Italii nabywa się po osiągnięciu wieku 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat – kobiet.

Emeryturę za pracę we Włoszech otrzymuje się po osiągnięciu wieku minimalnego. Dla mężczyzn wynosi on 65 lat, a dla kobiet 60. Do otrzymania emerytury wymagany jest ponadto okres składkowy, wynosi on 20 lat.

Istnieją trzy systemy obliczania okresu składkowego. Pierwszy dla osób, które rozpoczęły pracę od 1 stycznia 1996 roku włącznie emerytura jest obliczana na podstawie systemu „składkowego”. Drugi dla osób, które 31 grudnia 1995 roku pracowały przez co najmniej 18 lat, emerytura jest obliczana na podstawie systemu „redystrybucyjnego”. Natomiast trzeci dla osób, które 31 grudnia 1995 roku pracowały mniej niż 18 lat, emerytura jest obliczana w oparciu o system „mieszany” (redystrybucyjny i składkowy).

Prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wieku 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat – kobiet. Natomiast osoby o stwierdzonym 80 proc. inwalidztwie oraz pracownicy niewidomi mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat (mężczyźni) i 55 (kobiet).

Kobiety mogą przedłużyć okres pracy do 65 roku życia, uzyskując stosownie wyższe wynagrodzenie.

Uzyskać prawo do emerytury można po udokumentowaniu 20 lat pracy (opłacanych przez pracodawcę składek). Przewidziane są wyjątki od tej zasady. Wystarczy udokumentowanie 15 lat pracy w przypadku osób, które w dniu31 grudnia 1992 r.:

* mogły udokumentować 15 lat pracy;
* już osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym czasie (55 lat w przypadku kobiet i 60 mężczyzn),
* zostały uprawnione do wpłacania składek na ubezpieczenie (tzw. ubezpieczenie dobrowolne).

Podstawą naliczenia emerytury jest całość wpłaconych składek, przeliczonych stosownie do wzrostu PKB.
Wniosek o emeryturę

Wniosek o wypłacanie emerytury należy złożyć do INPS, czyli włoskiego ZUS-u. Formularze znajdują się w biurach terytorialnych INPS, można je również znaleźć na stronie internetowej INPS.

Wniosek może być złożony osobiście lub wysłany pocztą, można również skorzystać z instytucji zajmujących się (nieodpłatnie) przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Emerytura za wysługę lat
Przejść na emeryturę wskutek wysługi lat można we Włoszech gdy:
* pracownicy najemni przepracowali 35 lat pracy (okres ten muszą potwierdzać wpłacane składki) i mają ukończone 58 lat;
* pracownicy „na własny rachunek"- rzemieślnicy, zajmujący się handlem i rolnicy, mogą przejść na emeryturę posiadając 35 lat pracy (wpłacanych składek) w wieku 59 lat.