Grooming, czyli uwodzenie dzieci przez Internet - Nasz Swiat
10
Pn, sierpień

Poradniki

Grooming jest działaniem podejmowanym w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać. Jest to także mechanizm używany, by nakłonić dziecko do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej. Potocznie poprzez grooming rozumie się uwodzenie dzieci przez Internet.

Pierwszy kontakt z dzieckiem, które ma zostać ofiarą, odbywa się w Internecie. Dalsze miejsce kontaktu jest zależne od przebiegu procesu groomingu. To pewnego rodzaju proces, mogący trwać przez wiele miesięcy. Intencją osoby dorosłej w tym procesie jest stopniowe wprowadzanie dziecka w aktywność seksualną w celu jego wykorzystania.

W 2011 roku poprzez ratyfikację Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem i molestowaniem seksualnym, włoska Izba Deputowanych przyjęła projekt ustawy nr. 2326, dzięki czemu grooming stał się we Włoszech przestępstwem. Chodzi o osoby, które za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązują kontakt z małoletnim zmierzając za pomocą wprowadzenia w błąd, wykorzystania jego błędu lub niezdolności do pojmowania sytuacji lub groźby bezprawnej do spotkania z nim.

Etapy groomingu
Poznawanie przyszłej ofiary następuje stopniowo. W pierwszej fazie dochodzi do oswojenia z rozmówcą, a poruszane treści są niewinne. Potem dochodzi do budowania relacji z dzieckiem poprzez utwierdzanie go w przekonaniu, że ma do czynienia z osobą, która o nim pamięta, stawia się w roli przyjaciela, często odwołuje się do swoich, podobnych doświadczeń życiowych.

Po zdobyciu zaufania dziecka pedofil zaczyna sprawdzać, czy ktoś dorosły może się dowiedzieć o ich kontakcie, czy ktoś kontroluje małoletniego.

Dziecko wiąże się emocjonalnie z nieznajomym poznanym w Internecie, jest to czas wprowadzania do rozmów wątków seksualnych. Jeśli dzieje się to zbyt szybko czy wzbudza opór dziecka, pedofil przeprasza i deklaruje zrozumienie. Z racji silnego przywiązania dziecku trudno jest odmówić rozmówcy, gdy prosi on o zdjęcia, wprowadza w tajniki masturbacji czy nalega na spotkanie. Atmosfera tajemniczości utrudnia dziecku weryfikację, czy to, co się dzieje, jest normalne oraz ewentualne zwrócenie się o pomoc, jeśli poczuje się skrzywdzone.

Cechy dziecka predysponowanego do bycia ofiarą
* deprywacja emocjonalna, brak silnych więzi w realnym życiu, zarówno z dorosłymi, jak i w grupie rówieśniczej
* odrzucenie przez inne dzieci
* ufność
* chęć bycia ważnym i zwrócenia na siebie uwagi
* trzymanie wszystkiego w tajemnicy
* niska samoocena
* naiwność, podatność na manipulację
* wychowywanie się w niepełnej rodzinie

Jak zapobiegać groomingowi?
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo stania się ofiarą groomingu, rodzice powinni porozmawiać z dzieckiem o tym, jakie kontakty wolno mu nawiązywać za pomocą Internetu i wskazać, które są niebezpieczne. Poza tym należy zapewnić małoletniego, że warto żeby jakaś osoba dorosła wiedziała o każdej osobie, z którą nawiązuje ono kontakt przez Internet. Podkreślić, że cokolwiek zdarzy się niebezpiecznego w Internecie najważniejsze jest, aby dziecko o tym opowiedziało.

(info-internet, am)

Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych