Jak się przygotować do prowadzenia działalności gospodarczej? - Nasz Swiat
26
So, wrzesień

Poradniki

Osoba planująca założenie działalności gospodarczej po raz pierwszy w swoim życiu zwykle czuje się zdezorientowana w obliczu tego, co ją czeka. Na samozatrudnienie decydują się osoby w każdej kategorii wiekowej, w różnej sytuacji życiowej, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Większość z nich potrzebuje dobrego źródła informacji, w jaki sposób rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie prowadzone są kursy typu „ABC przedsiębiorczości”. To jedne z najpopularniejszych szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej przy wojewódzkich urzędach pracy. Zajęcia przybliżające zagadnienie zakładania działalności gospodarczej krok po kroku odbywają się również w niepublicznych instytucjach szkoleniowych w formie płatnej lub bezpłatnej. Zaliczenie warsztatów przygotowujących do otwarcia działalności jest bowiem warunkiem otrzymania bezzwrotnych środków z funduszy europejskich na ten cel.

Czego możemy się spodziewać na takim kursie? Przeszkoleni pracownicy lub zaproszeni eksperci na wstępie dzielą się wiedzą teoretyczną na temat podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i jej form organizacyjnych. Koniecznym etapem przy podejmowaniu decyzji o samozatrudnieniu jest ocena indywidualnych predyspozycji i możliwości oraz pomysł na biznes. Uczestnicy kursu uzyskują też praktyczne informacje dotyczące etapu rejestracji działalności gospodarczej obejmującego przede wszystkim:

• złożenie elektronicznego wniosku do CEIDG,
• wybór odpowiedniego numeru PKD,
• obowiązki wobec ZUS i urzędu skarbowego (w tym wybór formy opodatkowania działalności),
• inne obowiązki, takie jak zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, ewentualne uzyskanie zezwolenia lub licencji.

Ważnym zagadnieniem są źródła finansowania działalności gospodarczej. Na szkoleniach prowadzonych przez urzędy pracy informuje się o warunkach i zasadach uzyskania bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy lub w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Wyższa szkoła jazdy

Jednym z większych wyzwań stojących przed przedsiębiorcą jest przygotowanie biznesplanu. Zagadnienia te są częścią programu szkoleń typu „ABC przedsiębiorczości”, ale mogą być również przedmiotem odrębnego szkolenia. Uczestnicy kursu poznają takie zagadnienia, jak:

• analiza SWOT jako podstawa do konstruowania pomysłów na własną firmę,
• diagnostyka potrzeb rynku lokalnego,
• modele konstruowania biznesplanu, definiowanie celu i misji, wizji i przyczyn uruchomienia planowanego przedsięwzięcia,
• identyfikacja głównej grupy klientów, określenie ich profilu, diagnoza ich potrzeb w danym zakresie,
• szczegółowa analiza konkurencji – metody, sposoby pozyskiwania informacji i badania – oszacowanie ryzyka konkurencyjności,
• procedury uruchomienia firmy,
• kalkulacja kosztów bieżącego prowadzenia działalności,
• pozyskiwanie i obsługa klienta.

Powyższa lista nie jest zamknięta i pokazuje, jak skomplikowanym procesem jest założenie i późniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli nie skorzystamy z porady specjalisty z dziedziny ekonomii lub rozmowy z doradcą zawodowym, może okazać się, że decyzja o zostaniu przedsiębiorcą nie była do końca przemyślana i firma nie przynosi takich zysków, jakich oczekiwaliśmy. Planując otwarcie własnej działalności gospodarczej, warto poświęcić kilka dni na udział w kursie, aby mieć jak najpełniejszy obraz tego, na co się piszemy.

Magdalena Kijowska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)