Jak wypowiedzieć abonament telefoniczny, internetowy lub telewizyjny we Włoszech? - Nasz Swiat
10
Pn, sierpień

Poradniki

Ustawa nazywana popularnie “dekretem Bersani bis” wprowadziła ważne zmiany dotyczące zasad wypowiadania umów z operatorami sieci telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych), na połączenie z internetem i telewizyjnymi, m.in.: z Tim, Vodafone, Wind, Telecom, Infostrada, Fastweb, Tiscali, Sky, Premium.

Należy jednak zaznaczyć, że dekret Bersani bis dotyczy tylko zasad rozwiązywania umów wyżej opisanych usług dla osób prywatnych, nie zaś firm czy instytucji.

Konieczność wprowadzenia dodatkowej ochrony prywatnych konsumentów zrodził fakt, że umowy operatorów telefonicznych i telewizyjnych przygotowywane są według pewnego standardu, na gotowych drukach, które klient musi tylko podpisać, nie mając przy tym możliwości negocjowania warunków umowy.

Dekret Bersani wprowadził zmiany, które dotyczą przede wszystkim:
- zasad rozwiązywania umowy przed upływem ustalonego w niej terminu abonamentu;
- zmian adresu, pod którym chcemy korzystać z danej usługi;
- zniesienie dodatkowych kosztów dla kart na doładowanie (carte prepagate)


Wypowiadanie umowy
Prawo przewiduje, że każdy klient może rozwiązać umowę na daną usługę w każdej chwili i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dopuszczono jedynie możliwość pobierania opłat przez firmy oferujące usługi telefoniczne, na połączenie z internetem, abonamenty telewizyjne  na pokrycie kosztów związanych odłączeniem linii.
Operatorzy Ci nie mogą jednak obciążać klientów kosztami za wcześniejsze wypowiedzenie umowy.


UWAGA: Nawet jeżeli w umowie zawarto klauzulę informującą, że za wcześniejszą rezygnację z abonamentu klient zostanie obciążony karą, zapis ten jest nieważny, gdyż niezgodny z obowiązującym prawem.


Jak wypowiedzieć umowę
Umowę z operatorami sieci telefonicznych, internetowych i telewizyjnych należy bezwzględnie wypowiedzieć (disdire) NA PIŚMIE, wysyłając rezygnację z abonamentu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (lettera con raccomandata e ricevuta di ritorno).
W wypowiedzeniu należy podać swoje dane osobowe, adres zamieszkania, numer klienta lub numer umowy i jasno wyrazić chęć rezygnacji z usługi/abonamentu.


List należy wysłać pod adres prawny firmy (sede legale), jednak można też, jako zapowiedź, przesłać jego kopię faksem.

Zgodnie z przepisami operator ma 30 dni, od momentu otrzymania wypowiedzenia na
odłączenie usługi i po upływie tych 30 dni nie może żądać od klienta żadnych opłat.

W czasie tych 30 dni klient jest zobowiązany zwrócić firmie ewentualne aparaty (np. modem, telefon), jeżeli je dzierżawił.

Ochrona praw konsumentów

Nad prawami konsumentów, korzystających z usług sieci komunikacyjnych  czuwa we Włoszech rządowa  instytucja o nazwie Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

AGCOM zadecydował, że warunki i ewentualne koszty związane z odłączeniem linii/usługi muszą zostać jasno  wyszczególnione w umowie. Ponadto, klient bez ponoszenia jakiejkolwiek sankcji pieniężnej  może wypowiedzieć kontrakt w każdej chwili.

Jeżeli operator sieci telefonicznej lub telewizyjnej narusza prawo, żądając od klienta dodatkowych opłat, konsument może domagać się respektowania swoich praw bezpośrednio poprzez AGCOM (www.agcom.it).

Stranieri in Italia
Opracowanie i tłumaczenie
Danuta Wojtaszczyk