Kiedy trzeba się wymeldować z Polski. Oto co mówią przepisy - Nasz Swiat
21
Śr, kwiecień

Poradniki

Czy dłuższy pobyt za granicą trzeba zgłosić? Kiedy o swoim wyjeździe należy poinformować organ meldunkowy? 

 

Decyzją o wyjeździe za granicę dzielimy się z bliskimi, rodziną. Planujemy wyjazd, dopełniamy różnych formalności, często jednak zapominając o jednym, ważnym aspekcie. W związku z tym, że obowiązek meldunkowy w Polsce nie został zniesiony, o swoim wyjeździe należy poinformować także organ meldunkowy.

 

Kiedy dokonać zgłoszenia?

Urząd miasta lub urząd gminy w zależności od tego, gdzie mieszkamy, informujemy o:

- wyjeździe poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu,

- wyjeździe bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

- powrocie  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

 

Jeśli wyjeżdżamy z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą, to zgłoszenie takiego wyjazdu automatycznie powoduje wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

Natomiast, jeśli wyjeżdżamy poza granice Polski, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to wówczas zgłoszenie wywołuje wymeldowanie z miejsca naszego pobytu czasowego, o ile takie posiadaliśmy. Zgłoszenia opuszczenia kraju dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

 

Gdzie zgłosić wyjazd oraz powrót do kraju?

Informacje o wyjeździe i powrocie zgłaszamy w urzędzie gminy lub miasta, w zależności od położenia nieruchomości, w której mieszkamy lub planujemy przebywać po powrocie do kraju. Zgłoszenia należy dokonać w... 

Czytaj dalej na stronie serwisu powroty.gov.pl