„Mobbing” i „bullismo” w szkołach - Nasz Swiat
28
N, luty

Poradniki

„Mobbing” i „bullying” w szkołach nie jest nowym zjawiskiem. Media na całym świecie już od bardzo dawna nagłaśniają ten temat, a specjaliści dążą do opracowania idealnego programu, którego celem byłoby ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie przemocy w szkole i poza nią.

Przemoc niestety dotyka także uczniów angielskich szkół. Prawie 8 na 10 dzieci spotyka się z prześladowaniem ze strony rówieśników. Dlatego też, Rząd rozpoczął działania, które w założeniu, mają walkę z wszelkimi formami mobbing’u i bullying’u. Należy pamiętać, że żadna forma molestowania nie powinna być tolerowana, a problem przemocy w szkołach powinien być traktowany priorytetowo i bardzo poważnie.

Czym jest bullismo i mobbing?
Z def. mgr. S. Orłowskiego (Pracownia Profilaktyki - CMPPP) mobbing polega na szykanowaniu jednostki zazwyczaj przez grupę. Oznacza terror psychiczny: zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i zachowania grupy lub osoby w stosunku do drugiej osoby lub grupy, mające na celu wyłączenie konkretnej osoby z grupy koleżeńskiej.
Słowo bullismo pochodzi od słowa bullying i jest rozumiane najczęściej jako tyranizowanie, z intencją skrzywdzenia drugiej osoby. Agresywny akt w dużej mierze nie jest wynikiem prowokacji i powtarza się na przestrzeni jakiegoś czasu. Określany jest często jako celowe, powtarzalne i nie prowokowane zachowania agresywne jednego lub grupy sprawców wobec ofiary z zamiarem sprawienia jej bólu fizycznego, przykrości, poniżenia lub przerażenia jej, najczęściej w obliczu grupy „widzów” z wyraźną nierównowagą sił – niemożnością obronienia się ofiary i poczuciem bezkarności sprawcy.

Jak mogę sprawdzić, czy moje dziecko jest prześladowane?
Nie zawsze łatwo jest stwierdzić, czy dziecko jest prześladowane. Niektóre objawy, które można zaobserwować to:
- twoje dziecko jest zdenerwowane na myśl, że idzie do szkoły;
- twoja pociecha mówi, że czuje się zbyt „chore” po codziennej obecności w szkole,
- zauważyłeś zmiany w zwykłym zachowaniu dziecka - może być bardzo ciche, urażony lub chce więcej czasu spędzać z Tobą;
- dziecko ma niewyjaśnione zadrapania i obicia.
Co mogę zrobić, jeśli moje dziecko jest prześladowane?
Gdy Twojemu dziecku dzieje się krzywda, a winnymi są koledzy ze szkolnej ławki – nie czekaj, tylko działaj! Sytuacja nie rozwiąże się sama, a może być jeszcze gorzej! Najlepiej wtedy zacząć od:
1.rozmowy z dzieckiem – szczera rozmowa pomoże w określeniu, z czym dokładnie będziesz walczyć. Będzie również pomocna w późniejszych rozmowach z nauczycielem;
2.spotkanie z nauczycielem – do tej rozmowy najlepiej przygotować się wcześniej, bo przecież może się zdarzyć, że nauczyciel stanie po stronie winnych. Dokładnie opisz całą sytuację. Zapytaj, jakie rozwiązania proponuje szkoła w przypadkach przemocy, kradzieży itp. wśród uczniów. Poproś także o regulamin szkoły gdzie zapewne znajdziesz punkt określający procedury w wyjaśnianiu takich spraw;

opr. A.M.