Najczęściej spotykane angielskie nazwy zawodów - Nasz Swiat
21
Śr, kwiecień

Poradniki

Jak odnaleźć się w gąszczu obcojęzycznych nazw?

Jeszcze kilka lat temu w ogłoszeniach o pracy znajdowała się informacja: „Zatrudnię dyrektora ds. sprzedaży” czy „Poszukuję księgowego”. Dziś napotykamy dziwnie brzmiące nazwy: Sales Manager, Chief Accountant, Project Manager. Co oznaczają najczęściej spotykanie angielskie nazwy zawodów?

Oto najpopularniejsze z nich:

Account Manager – specjalista ds. klientów (agencje reklamowe i Public Relations). Osoba pełniąca tę funkcję odpowiada za kontakty z klientem, opiekuje się kompleksowo jego zamówieniami, zarządza procesami reklamowymi, negocjuje budżet. Jest wizytówką firmy na zewnątrz.

Art Director – dyrektor artystyczny. Nadzoruje kampanie promocyjne, sprawdza kształt artystyczny różnych przedsięwzięć w firmie, tj. eventów, projektów promocyjnych oraz reklamowych.

Brand Manager – opiekun marki. Odpowiada zazwyczaj za wprowadzenie nowej marki czy produktu na rynek. Sprawuje nadzór nad kampaniami marketingowymi, badaniami rynku, analizami marketingowymi.

Copywriter – pisze teksty reklamowe (agencje reklamowe, Public Relations).

Graphic Designer– grafik. Zajmuje się on projektowaniem grafiki, materiałów reklamowych, częścią artystyczną różnych projektów wydawniczych, obróbką zdjęć itd.

Human Resources Specialist – specjalista ds. zasobów ludzkich. Do jego obowiązków należy przeprowadzanie rekrutacji nowych pracowników, koordynowanie polityki personalnej firmy itp.

Key Account Manager – kierownik ds. kluczowych klientów, odpowiadający za kontakty z największymi klientami swojej firmy i realizujący związane z nimi plany sprzedażowe.

Merchandiser – to osoba, która dba o ekspozycję towaru w punktach handlowych danej firmy. Jest ona odpowiedzialna za uzupełnianie braków na półkach, kontrolowanie stanu magazynu, przygotowywanie zestawień i raportów dotyczących zapasów.

Office Manager – kierownik biura. Pracownik na tym stanowisku kompleksowo zajmuje się biurem. Odpowiada za korespondencję firmy, zaopatrzenie biura, wystawianie faktur, serwisowanie sprzętu, organizację spotkań itp.

Payroll Manager – kierownik ds. wynagrodzeń. Odpowiada on za wszystkie sprawy związane z płacami.

Project Manager – zarządzający projektem. Kieruje on zespołem oraz dowodzi pracami dotyczącymi określonego przedsięwzięcia. Do jego obowiązków należy również opracowanie biznesplanu, monitorowanie rynku, sporządzanie końcowych raportów i rozliczanie się z wydatków. Jest odpowiedzialny za powodzenie całego projektu.

Quality Manager – kierownik ds. jakości. Koordynuje on prace działu jakości. Pilnuje między innymi, czy przestrzegane są wymogi jakościowe dla nowych procesów, produktów i usług.

Sales Director – dyrektor ds. sprzedaży. Dowodzi zespołem sprzedaży, ustala i wdraża plany sprzedażowe. Opracowuje budżet oraz monitoruje rynek w zakresie działań konkurencji oraz segmentu interesujących firmę klientów.

Sales Executive – specjalista ds. sprzedaży. Zajmuje się on kompleksowym opracowywaniem ofert i zawieraniem umów z klientami. Ponadto analizuje dane rynkowe dotyczące działań swojej firmy i konkurencji.

Webmaster – administrator strony lub serwisu internetowego. Zakres obowiązków osoby na tym stanowisku zależy od firmy zatrudniającej, niektórzy ograniczają je do prac wyłącznie informatycznych, inni wymagają również umiejętności redakcyjnych i wykonywania drobnych zadań związanych z grafiką. Webmaster tworzy i aktualizuje strony internetowe oraz pracuje nad ich rozwojem. Ogólnie mówiąc, dba o prawidłowe funkcjonowanie strony od A do Z.

Agnieszka Banasik (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)