Poradniki - Nasz Swiat
22
So, wrzesień

Jak się przygotować do tego typu rekrutacji?

Rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem Skype nie jest jeszcze standardem, ale coraz więcej pracodawców z niej korzysta. Jest ona doskonałym rozwiązaniem w przypadku, gdy obie strony dzieli duża odległość. Może pozwolić pracodawcy na wyeliminowanie niewykwalifikowanych kandydatów do spotkania w pełnym wymiarze.

O czym należy pamiętać, przygotowując się do takiej rozmowy?

Przede wszystkim pamiętajmy, iż jest to spotkanie rekrutacyjne i obowiązują nas te same zasady, co przy spotkaniu twarzą w twarz. Dlatego też warto zadbać o wygląd. Nie rozmawiajmy w dresie, tylko w odpowiednim stroju biznesowym, zarówno w górnej jak i dolnej części, gdyż może zdarzyć się, że podczas rozmowy będziemy zmuszeni odejść od komputera.

Wybierając miejsce rozmowy, zwróćmy uwagę na to, aby było ono ciche i spokojne. Pamiętajmy również o tym, że nasz przyszły pracodawca widzi nie tylko nas, ale również i to, co się wokół nas dzieje. Zadbajmy więc o odpowiednie tło, niech będzie to gładka ściana lub biblioteczka, która może działać na naszą korzyść, świadcząc o tym, iż jesteśmy wykształceni i oczytani. Zamknijmy okno, aby nie było słychać dźwięków ulicy, szczekania psów, wyciszmy telefon i uprzedźmy domowników. Warto również zwrócić uwagę na odpowiednie oświetlenie.

Przed rozmową przygotujmy wszystkie, niezbędne dokumenty: listy polecające, CV, informacje na temat przyszłego pracodawcy, listę pytań, aby móc w trakcie rozmowy dyskretnie zerknąć do notatek w razie wątpliwości. Pamiętajmy jednak, aby nie czytać z kartki gotowych odpowiedzi!

Na co zwrócić uwagę, decydując się na poszukiwanie pracy poza krajem?

Okres wakacyjny sprzyja wyjazdom za granicę w celu poszukiwania pracy. Zazwyczaj pojawiają się wówczas oferty pracy sezonowej, które kuszą nie tylko uczniów i studentów, ale również tych, którzy mają problem ze znalezieniem zatrudnienia w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjazdy za granicę wiążą się jednak zwykle z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku osób, które nie znają dobrze języka obowiązującego w państwie, w którym chcą pracować. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło specjalny poradnik dla osób planujących wyjazd za granicę w celu poszukiwania pracy, które zamierzają korzystać z usług publicznego lub niepublicznego pośrednictwa pracy jak też systemu EURES.

Zachowaj czujność!

Jak podaje Ministerstwo, corocznie ok. 100 tys. osób korzysta z usług niepublicznych agencji zatrudnienia. Decydując się na wyjazd, należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem o ofercie pracy, która nas interesuje, a następnie zweryfikować dane pracodawcy. Warto sprawdzić firmę, agencję, która zgłasza ofertę pracy. Należy też dokładnie przyjrzeć się warunkom zatrudnienia, ale również zakwaterowania czy wyżywienia. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto dokładnie zapoznać się z oferowaną nam umową o pracę.

Co jest podstawą sukcesu w biznesie? Wśród wielu odpowiedzi na to pytanie, zazwyczaj pojawia się hasło: dobry pomysł.

O ile jednak łatwiej jest osobom, które mają sprecyzowane zainteresowania zawodowe, trudniej jest założyć firmę w sytuacji, gdy mamy problem z określeniem swoich predyspozycji . Wówczas warto skorzystać z niejako „gotowych” pomysłów na biznes. Jedną z takich koncepcji  jest stworzenie myjni parowej.

Od czego zacząć?

Przede wszystkim należy dokonać analizy rynku przed rozpoczęciem działalności. Warto zbadać swoją konkurencję, zdiagnozować popyt na nasze potencjalne usługi. Jeśli w efekcie weryfikacji okaże się, że istnieje zapotrzebowanie na rynku, warto rozpocząć pracę nad tworzeniem przedsiębiorstwa.

W przypadku osób bojących się ryzyka, warto zainwestować w działalność, która nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych na etapie tworzenia firmy. W przypadku myjni parowej pierwotny nakład finansowy jest stosunkowo niski. Jeżeli posiadamy samochód, naszą myjnię możemy zlokalizować np. w garażu, ważne, aby była ona umiejscowiona w korzystnej lokalizacji. Najlepiej, jeżeli myjnia będzie się znajdowała w okolicy węzłów komunikacyjnych, w budynku, w którym jest dostęp do naturalnego źródła światła.Kolejnym etapem jest przeszkolenie z obsługi specjalistycznych urządzeń oraz zakup stosunkowo niedrogiego sprzętu do mycia aut parą. W zależności od dystrybutora – szkolenia mogą być płatne lub bezpłatne.

O najbardziej skutecznych argumentach w negocjacjach z szefem…

W dobie trwającego od kilku lat, z różnym nasileniem, kryzysu gospodarczego bardzo niewielu pracodawców oferuje swoim pracownikom podwyżkę z własnej woli, bez uprzedniej próby negocjacji pensji ze strony pracownika. Kwestie związane z podwyżką wynagrodzenia poruszane są głównie przez pracowników. To oni muszą pilnować i zabiegać o to, aby ich wynagrodzenie stopniowo, ale konsekwentnie wzrastało. Na rynku nie ma szkoleń ani kursów poruszających temat tego, jak rozmawiać z szefem o wynagrodzeniu, praktycznie brak publikacji opisujących tego typu negocjacje. Nie ma niestety ustalonych technik ani standardów.

W wielu miejscach pracy funkcjonują pracownicy szczególnie uzdolnieni w kwestii negocjacji wynagrodzenia. Są w tym uparci i konsekwentni, w większości przypadków są to osoby bardzo pewne siebie, swoich umiejętności i świadome swojej wartości na rynku pracy. Fakt, że każda negocjacja podwyżki kończy się w przypadku takich osób sukcesem, może okazać się bardzo frustrujący dla pozostałych pracowników, którzy ciężko pracując, liczą na to, że szef sam to dostrzeże i ich doceni, zwiększając ich wynagrodzenie.

Ważne jest, aby pamiętać, że sytuacja, w której szef nie proponuje podwyżki wynagrodzenia niekoniecznie spowodowana jest tym, że nie docenia on pracy i wysiłków danego pracownika.  Prowadzenie własnej działalności wiąże się z  ciągłą kalkulacją kosztów, tego, co się opłaca, a co niekoniecznie. Przedsiębiorcy nie chcą więc płacić dużo w sytuacji, gdy mogą zapłacić mniej. Dotyczy to również systemu wynagrodzeń pracowników. Szef, w sytuacji, gdy pracownik nie porusza tematu wypłaty, wychodzi z założenia, że jest on usatysfakcjonowany jej wysokością. Stąd należy pamiętać, że jeśli chcemy uzyskać podwyżkę, musimy się o nią postarać.

Zanim pracownik uda się na spotkanie z szefem, w celu przedstawienia mu swojego wniosku, powinien poświęcić chwilę na rozważenie tego, co konkretnie chce uzyskać i w jakiej formie przedstawi swoje żądanie. Kluczowym jest przygotowanie właściwych argumentów – im mocniejsze, tym większa szansa na powodzenie. Aby odnieść sukces w negocjacjach, należy skupić się na indywidualnych sukcesach zawodowych oraz na swojej wartości jako pracownika, a nie na powodach, dla których potrzebuje dodatkowych środków finansowych. Zastanawiając się, jakie argumenty przedstawić szefowi, należy rozważyć swoje zasługi, efektywność w pracy oraz to, czy pracownik prowadził jakieś nowe projekty, zlecone jak również zainicjowane przez niego, czy nie zwiększył się zakres jego obowiązków lub czy nie przysłużył się bezpośrednio do zwiększenia obrotu firmy. Każda z powyżej wymienionych kwestii jest jednocześnie dobrym powodem, aby się ubiegać o podwyżkę, jak również, aby ją przyznać.

Agnieszka Juźwiuk (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 

 

Zgodnie z Konstytucją włoską, praca organów, organizacji lub instytucji publicznych musi być skuteczna i zapewniająca bezstronność administracyjną. W rzeczywistości, często zdarza się, że obywatel zgłaszający się z konkretnym pytaniem do jednego z urzędów, albo nie otrzymuje wystarczających odpowiedzi, albo staje się ofiarą niesprawiedliowści.

W związku z tym, dla zapewnienia poszanowania zasad konstytucyjnych, 10 lat temu powstał urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (diffensore civico), który w dzisiejszych czasach zaczyna odgrywać coraz większą rolę.

W wielu regionach, prowincjach i gminach włoskich otwarte zostały urzędy Rzecznika Praw Obywatelskich, a w statutach poszczególnych regionów, prowincji i gmin zostały ustalone procedury jego wyboru, kadencji i obowiązków.

Kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest adwokatem ani sędzią czy politykiem, lecz ekspertem wyspecjalizowanym w kwestiach prawnych i podatkowych. Każdy obywatel może się do niego zwrócić z wnioskiem o udzielenie pomocy w ochronie swoich praw. Bada on czy na skutek działania organów państwowych nastąpiło naruszenie prawa obywatela. Bada także, czy działalność organów jest zgodna z zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Rozpoczyna się sezon zagranicznych wyjazdów do pracy sezonowej. Zatrudnienie w innych krajach, choć atrakcyjne, związane jest z wieloma czynnikami ryzyka. Jak ich uniknąć? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP opracowało specjalny poradnik dla wyjeżdżających, korzystających z usług publicznego lub niepublicznego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES.

Jak wynika z danych MPiPS z usług niepublicznych agencji zatrudnienia w zakresie podejmowania pracy za granicą korzysta rocznie ok. 100 tysięcy osób. Niestety, wciąż pojawiają się także informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy. Wyłudzają oni wysokie opłaty, często nie wywiązując się z obietnic zapewnienia pracy. Liczą na niedoświadczenie i niewiedzę wyjeżdżających.

 
Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?

Poradnik „Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?” przedstawia możliwości podejmowania legalnego zatrudnienia polskich obywateli w krajach europejskich. Zawiera opisy regulacji prawnych oraz zasad obowiązujących przy ubieganiu się o pracę za granicą. Przedstawia również bezpieczne sposoby poszukiwania zatrudnienia.

 Podstawowymi zasadami poszukiwania zagranicznej pracy są:

    uważne zapoznawanie się z ogłoszeniami,
    sprawdzanie warunków zatrudnienia,
    szczegółowe zapoznanie się z umową,
    sprawdzenie firmy pośredniczącej w znalezieniu pracy oraz samego pracodawcy.

 Co warto wiedzieć?

 W poradniku MPiPS znajdują się odpowiedzi na zasadnicze pytania:
   Które agencje zatrudnienia działają legalnie?

Przestępczość komputerowa od początku towarzyszyła rozwojowi nowoczesnych technologii, stopniowo zyskując na znaczeniu w policyjnych statystykach. O ile początkowo kwestia ta pozostawała raczej problemem marginalnym, o tyle pod koniec XX wieku, komputery powszechnie były już wykorzystywane jako narzędzia służące do dokonywania czynów zabronionych.

Narastające dla porządku prawnego zagrożenie, z czasem dostrzegać zaczęli poszczególni ustawodawcy, co wyraz znalazło m. in. w treści Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Akt ten, uchwalony przed niespełna 3 laty, wskazuje kategorie przestępstw, szczególnie istotne z punktu widzenia zjednoczonej Europy, których zwalczanie powinno stać się absolutnym priorytetem państw członkowskich. W tym zakresie przestępstwa komputerowe wymienione zostały jednym ciągiem, obok terroryzmu, handlu ludźmi, oraz korupcji.

Według stanu na dzień dzisiejszy, w ogromnej większości państw, powstały osobne komórki organów ścigania, których przedmiotem działania jest wyłącznie walka z cybeprzestępcami. Swoisty znak czasu stanowią policyjne przeszukania, których najważniejszym uczestnikiem jest często informatyk śledczy, gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie materiału dowodowego (komputery, telefony komórkowe, karty pamięci).

Osoby fizyczne
Bezsprzecznie najpowszechniejszym z zagrożeń, od kilku lat pozostaje działalność „zwykłych” oszustów, sukcesywnie przenoszących się do Internetu. Jest wysoce prawdopodobnym, że trafiając w sieci na wyjątkowo atrakcyjną ofertę sprzedaży, spotykamy się właśnie z próbą wyłudzenia, a opłacony przez nas towar nigdy nie zostanie dostarczony na adres zamawiającego. Co ciekawe, w swoich działaniach, przestępcy coraz częściej wykorzystują przekierowania umieszczane na stronach realnie istniejących portali aukcyjnych. W ten sposób, w przeciągu 3 miesięcy, jednemu z nieuczciwych oferentów udało się, kilkanaście razy, skutecznie sprzedać ten sam samochód. Sytuacja pokrzywdzonych dodatkowo komplikuje się, kiedy portal odmawia udzielania jakichkolwiek informacji, bądź zasłania się stworzonym przez siebie regulaminem.

Mniej popularnym, aczkolwiek znacznie bardziej dotkliwym w konsekwencjach zjawiskiem jest skimming, czyli kopiowanie zawartości magnetycznych pasków kart płatniczych, o czym właściciel karty dowiaduje się dopiero, kiedy jego rachunek bankowy zostanie już całkowicie opróżniony. Zjawisku temu zapobiec miała zmiana technologii, w której wytwarzane są karty płatnicze (wprowadzenie chipów), niestety obwieszczany początkowo sukces szybko okazał się całkowitą ułudą. Podobnemu celowi służy phishing - ukierunkowany na wykradanie określonych informacji, poprzez podszywanie się pod znany pokrzywdzonemu adres e-mailowy.

W ten właśnie sposób, podając się za oddział jednego z popularnych banków, grupa przestępców, wysyłała do jego klientów, wiadomości z prośbą o potwierdzenie numeru dostępu do ich rachunków bankowych.

W ten również sposób na nasze skrzynki e-mailowe mogą trafiać wiadomości typu spam, które pozornie wysyłane będą ze znanych nam adresów.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest stalking, czyli uporczywe nękanie, realizowane najczęściej poprzez wysyłanie niechcianych smsów, bądź e-maili.

Przedsiębiorcy
Wszystkie wskazane powyżej zjawiska, w równym stopniu dotknąć mogą także przedsiębiorców. W ich przypadku potencjalne straty są jednak dużo większe, nierzadko prowadząc do konieczności zakończenia prowadzonej działalności.

Kolejnym z zachowań, z którym styczność mogą mieć przedsiębiorcy jest celowe niszczenie posiadanych przez nich informacji.W tym przypadku motywem działania sprawcy (niestety w większości przypadków – pracownika) nie jest chęć osiągnięcia korzyści majątkowej, lecz wyłącznie wyrządzenie dotkliwej szkody. Nic natomiast bardziej nie zaszkodzi spółce niż utrata bazy danych, która kompletowana była często przez cały okres jej działalności.

Ostatnie z sugerowanych przez nas zagrożeń dotyczy danych osobowych (pracowników, klientów, kontrahentów) znajdujących się w posiadaniu każdego niemalże pracodawcy. Na podmiocie takim (jako administratorze danych) ciąży bowiem cały szereg obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z których głównym jest konieczność należytego zabezpieczenia posiadanego zbioru.

Artykuł pochodzi z raportu "Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji".

Więcej artykułów…