Poradniki - Nasz Swiat
27
Cz, styczeń

Po wielu latach zastoju na włoskim rynku nieruchomości spowodowanym ogólnokrajowym kryzysem ceny mieszkań spadły wreszcie do poziomu sprzed ponad 10 lat, a stopy procentowe kredytów są na tyle niskie, że wielu z nas stać będzie na zakup upragnionych czterech kątów.