Poradniki - Nasz Swiat
25
Cz, maj

Luki w zatrudnieniu
Sposób w jaki zamierzacie wytłumaczyć luki czasowe w toku swojego zatrudnienia w CV, formularzu podawczym, lub liście motywacyjnym może zależeć od tego jakie powody stoją za nimi.

Niektóre przerwy są łatwiejsze do wytłumaczenia niż inne i cała sztuka polega na tym, aby przedstawić je w sposób jak najbardziej pozytywny. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia luk w ogólnym czasie zatrudnienia, spróbujcie je w jakiś sposób wytłumaczyć, jest to lepsze niż ignorowanie ich. Wielu pracodawców odrzuci po pobieżnym przejrzeniu wasze CV, jeśli znajdzie w nim niewytłumaczone przerwy w zatrudnieniu.
Pracodawcy zrobią to instynktownie, wyciągną swoje wnioski, które niekoniecznie będą świadczyć na waszą korzyść. Najprawdopodobniej w swoim CV macie pewne braki, którymi nie chcielibyście zawracać głowy pracodawcy; dotyczą one odległych czasów i trwały co najwyżej kilka miesięcy.
Najłatwiejszym sposobem by uniknąć tego rodzaju dziur jest podawanie czasu zatrudnienia w latach, a nie w miesiącach.
Z drugiej jednak strony luki w czasie zatrudnienia mogą równie dobrze być przedstawione jako „czas inwestycji”, dzięki czemu staną się one waszym atutem.

Czytaj także: Jak napisać CV?

Jeśli luki w czasie waszego zatrudnienia spowodowane zostały podróżami, decyzja o umieszczeniu ich w CV zależy od długości ich trwania i od tego, czy podczas takich podróży zbieraliście pożyteczne doświadczenia. Nie wszyscy pracodawcy traktują takie przerwy jako coś niepożądanego. Wręcz przeciwnie – wielu uważa, że kulturalne obycie i poczucie niezależności, które zdobyliście jako efekt doświadczeń okażą się bezcenne w waszej przyszłej karierze. Możliwe, że w tym okresie odbyliście jakieś szkolenia, czy podnosiliście swoje kwalifikacje, jeśli tak, to powinno to być zawarte w CV.
Wiele kobiet, a coraz częściej również i mężczyzn ma przerwy w toku swojej kariery zawodowej spowodowane urlopem macierzyńskim/ojcowskie.
Naturalnie, urlopy ojcowskie stają się równie powszechne i mogą być uwzględnione w CV, szczególnie, jeśli w czasie ich trwania podjęliście pracę na półetatu, albo studia. Przydatnym może się okazać umieszczenie tego faktu w liście motywacyjnym z jednoczesnym podkreśleniem, że wszelkie wasze opiekuńcze obowiązki, dla których podjęliście wyżej wymienione urlopy zostały wypełnione i obecnie jesteście w pełni gotowi na powrót do pracy.
Czasami, niezależnie jak mocno się staracie, odpowiedniej pracy dla was nie ma i ten właśnie brak jest powodem luk w czasie zatrudnienia. Takim przypadkiem ciężko wywrzeć pozytywne wrażenie na pracodawcy. Najpewniej uzna on was za niezbyt pracowitych. I znowu kluczem do pozytywnego przedstawienia tej przerwy zawodowej jest przytoczenie umiejętności, doświadczeń jakie nabyliście w jej trakcie. Jeśli nawet niczego specjalnego nie osiągnęliście, to najprawdopodobniej możecie zaprezentować coś, co doda wartości waszemu CV. Na przykład, nawet, jeśli nie byliście w stanie znaleźć odpowiedniej pracy, może podjęliście jakieś obowiązki w formie wolontariatu, ewentualnie w tym czasie mogliście zdobywać dodatkowe kwalifikacje lub brać udział w programach szkoleniowych.

Poza tym warto opracowując CV lub list motywacyjny upewnić się, że wyraźnie podkreśliliście w nich swoją aktywność w poszukiwaniu pracy i że jesteście chętni podjąć pracę w najwygodniejszym dla pracodawcy terminie. Niektóre przerwy w ogólnym czasie zatrudnienia mogą być efektem nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby. Ten okres wolny od pracy jest niezbędny w procesie powrotu do zdrowia. W tym przypadku luka powinna zostać wyjaśniona w taki sposób, by przekonać potencjalnego pracodawcę, że jej przyczyny są już nieaktualne, zostały rozwiązane i jesteście gotowi do pracy.

Nie próbujcie wydłużać okresu zatrudnienia tak, by ukryć luki czasowe pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy, ponieważ pracodawca zapewne postara się zdobyć wasze referencje z poprzednich firm, a wtedy oszustwo wyjdzie na jaw. Niezależnie od sytuacji bądźcie pozytywnie nastawieni i chętni do pracy.

Nie przyspieszaj swojej kariery!
Powody, które wyniosły Was na szczyt kariery w danej firmie mogą być podejrzane dla waszych kolegów i przyszłych pracodawców. Mogą wśród nich rodzić się wątpliwości co do uczciwości drogi jaką przeszliście, np. mogą pojawić się zarzuty o protekcjonizm. Szybka kariera może u niektórych osób wzbudzić niepewność co do waszej koleżeńskości, możecie jawić się im jako egoiści.
Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu w CV jest podkreślanie nie tylko co osobiście wnieśliście do firmy, ale też jak bliska była wasza współpraca z innymi by to osiągnąć. Zaznaczcie nie tylko wasz wkład w pracę firmy, ale i naukę, jaką z niej i ze współpracy z innymi wynieśliście.

Częste zmiany zawodów
Pracodawca przeglądając CV, w którym przedstawione są trzy, cztery miejsca zatrudnienia w ciągu roku łatwo wyciągnie wnioski, z których wyniknie, że kandydat to osoba nie chcąca lub nie mogąca utrzymać pracy na dłużej. Może być mnóstwo powodów, dla których zmienialiście tak często pracę, włącznie z tym, że jedna po drugiej nie dawały wam satysfakcji, ale ważnym jest, by podkreślić to, czego się w tym okresie nauczyliście.
Podkreślcie różnorodność firm, w jakich pracowaliście, a co za tym idzie bogactwo umiejętności, jakie z nich wynieśliście. Należy wyraźnie zaznaczyć, że szukacie stałego zajęcia, w którym będziecie mogli użyć swojej wiedzy i doświadczenia.

Zwolnienie z pracy
To istotne, aby pamiętać, że zwolnienie z pracy nie koniecznie musi oznaczać, że do tej pracy się nie nadajecie. Z tego powodu nie potrzeba zaznaczać tego zdarzenia w swoim CV, ale raczej należy przygotować wytłumaczenie takiej sytuacji – to może okazać się konieczne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zmiana kierunku kariery
A co jeśli zdecydujecie, że po prostu nie chcecie wykonywać dotychczasowej pracy i pragniecie zacząć robić zupełnie coś innego? Tu mogą pojawić się pewne problemy, np. potencjalny pracodawca stwierdzi, że nie macie stosownego doświadczenia na polu działań, które chcielibyście podjąć, z tego powodu może zabraknąć wam odpowiednich umiejętności.
Najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić w tym przypadku jest upewnienie się, że podkreśliliście wasze pragnienie nauki nowych umiejętności i podjęcia niezbędnych szkoleń umożliwiających skuteczną zmianę drogi kariery. Oczywiście równie ważnym jest, abyście pokazali, że macie odpowiedni stosunek i że jesteście zdeterminowani podążać drogą nowej kariery.

Praca na stałe, na wiele lat
Na kogoś, którego kariera zawodowa długo budowana była przede wszystkim w jednej firmie można spojrzeć zarówno pozytywnie jak i negatywnie.
Podczas, gdy niektórzy dostrzegą w nim lojalność i zaangażowanie, inni doszukają się np. braku ambicji. Jeśli większość czasu ogólnego zatrudnienia spędziliście w jednej firmie, możecie rozwiązać powyższy problem opisując swoją pracę, pisząc o tym, iż mimo jednego pracodawcy byliście w stanie zdobyć różnorodne doświadczenie i umiejętności. Upewnijcie się, że podkreśliliście umiejętności, które łatwo można wykorzystać w innych firmach.

Tutor jest pierwszym instrumentem we Włoszech, który automatycznie „łapie” i karze kierowców za przekroczenie prędkości na autostradach.

W chwili obecnej na włoskich autostradach kontrolowane jest dzięki tutorom 2400 km dróg. Automatyczny system mierzy średnią prędkość pojazdów. System opracowany przez Autostrade per l'Italia i zarządzany przez policję drogową, pozwala na ograniczenie ilości wypadków śmiertelnych, co najbardziej przeraża prowadzących pojazdy. Większość z kierowców doświadczyła także na własnej skórze bezbłędności nowego systemu. Chodzi o seryjne mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości na kilku odcinkach tej samej autostrady.

W jaki sposób funkcjonuje system TUTOR?
Mechanizm tzw. seryjnych mandatów jest bardzo prosty: na jednym odcinku autostrady, istnieją różnego rodzaju  par sensorów (podłączone do czujników zatopionych w asfalcie); przejazd pojazdu zostaje  odnotowywany przez ww. sensory i jeżeli jego średnia prędkość przekracza dozwolony limit, kierowcy przyznawany jest mandat na każdym odcinku, gdzie istnieją czujniki, tak długo, dopóki pary sensorów nie są ciągłe.

Przykład:
Poruszając się z prędkością większą niż 130 km/h na odcinku autostrady o długości 200 km, pomiędzy 10 i 20 km znajdują się  pierwsze sensory z automatycznym mandatem; za 22 i 33 km czekają na kierowców kolejne sensory, a kolejne pomiędzy 40 i 55 km. W ten sposób kierowcy mogą otrzymać aż 7 mandatów, przejeżdżając 200 km.

Wyliczenia:
Jeżeli przekroczenie prędkości wynosi np. 60 km/h, na kierowcę czeka 7 mandatów po 779 euro, czyli 5.453 euro, nie licząc przyznania mu punktów karnych.

na podst. www.omniauto.it
opr. Anna Malczewska

Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych

Wyjeżdżając na drogi mamy świadomość, że istnieje szereg elektronicznych kontroli prędkości. Do tej pory jednak nie ma urządzenia, które jest w stanie wyśledzić nieprzestrzeganie przez kierowców bezpiecznej odległości od pojazdów poprzedzających.

W jaki sposób zrozumieć znaczenie bezpiecznej odległości?
Wystarczy pomyśleć, że przy prędkości 130 km/h potrzeba 169 metrów na bezpieczne wyhamowanie pojazdu. Natomiast jadąc 150 km/h potrzeba już 225 metrów.

Kierowcy poruszający się po włoskich drogach, a zwłaszcza autostradach, zauważyli z pewnością sytuacje, kiedy to nadjeżdżający z tyłu pojazd „siada nam na ogonie”. Zachowanie tego typu jest niedopuszczalne, a kierowcy, którzy „przyklejają” się do pojazdu poprzedzającego, ryzykują mandat w wysokości 38 euro oraz przyznanie 3 punktów karnych.
Mandat wzrośnie do 78 euro i 5 punktów karnych w przypadku, gdy niezachowanie przez kierowcę bezpiecznej odległości spowoduje kolizję.
Jeżeli w wyniku wypadku odniosą poważne obrażenia kierowca lub pasażerowie, kierowca odpowiedzialny za spowodowanie stłuczki będzie musiał zapłacić karę w wysokości 389 euro i otrzyma 8 punktów karnych.

opr. Anna Malczewska
Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych

Każdy obywatel UE, który posiada umowę o pracę ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej we Włoszech. Ma on także prawo samozaświadczyć miejsce zameldowania lub zamieszkania w danym ośrodku zdrowia ASL, w którym prosi o wydanie książeczki zdrowia. Nie można natomiast samozaświadczyć statusu zatrudnienia, czyli umowy o pracę lub w przypadku osób prowadzących własną firmę – wpisu do Izby Handlowej. Obywatele UE zatrudnieni we Włoszech mają także prawo do otrzymania karty TEAM.

Tessera sanitaria (książeczka zdrowia)
Książeczka zdrowia jest dokumentem potwierdzającym wpis do SSN i umożliwiającym korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej. Wydaje ja ASL. Dokumenty potrzebne do jej uzyskania:
- fotokopia umowy o pracę,
- fotokopia numeru identyfikacji podatkowej ("codice fiscale"),
- oświadczenie o miejscu zamieszkania („certificato di residenza"), które można także samozaświadczyć „autocertificazione”.
W razie zgubienia czy kradzieży książeczki zdrowia, należy udać sie do ASL i wypełnić specjalne oświadczenie o utracie dokumentu. Jest to warunek otrzymania nowej książeczki zdrowia.

Wybór lekarza rodzinnego (medico di famiglia)
W momencie wystawienia książeczki zdrowia, cudzoziemcowi zostaje udostępniony spis lekarzy w rejonie ośrodka, z którego może on wybrać lekarza rodzinnego. Zainteresowany ma możliwość późniejszej zmiany lekarza.
Dla dzieci do 14 roku życia należy wybrać pediatrę. W momencie ukończenia 14 lat, ASL informuje rodzinę o automatycznym wykreśleniu dziecka z listy pacjentów pediatry i o konieczności wyboru dla niego lekarza rodzinnego.
Wizyty w gabinecie lekarza i wizyty domowe
We Włoszech lekarz rodzinny przyjmuje w swoim gabinecie (ambulatorio/studio), w ustalonych dniach i godzinach. Jeśli zajdzie taka konieczność, odwiedza też bezpłatnie pacjenta w domu (visita a domicilio). Lekarz odbywa wizytę domową, jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na udanie sie do gabinetu.

Zaświadczenia lekarskie (certificati medici)
Lekarz rodzinny i pediatra mogą wystawiać na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskie. Większość z nich jest nieodpłatna. Jednak za wystawienie niektórych zaświadczeń lekarze pobierają opłaty. Ich wysokość ustalana jest na podstawie cenników Ministerstwa Zdrowia.
Zaświadczenia bezpłatne:
- zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta (choroby, wypadku lub innych przyczyn niezdolności do pracy),
- zaświadczenia o opiece rodzica nad chorym dzieckiem usprawiedliwiające nieobecność rodzica w pracy
- zaświadczenia dotyczące uczestnictwa ucznia w lekcjach wychowania fizycznego.
Zaświadczenia odpłatne:
- zaświadczenia dotyczące zawodowego uprawiania sportu (certificato agonistico) i wymagane przez sale gimnastyczne (certificato sportivo),
- zaświadczenia - załączniki niezbędne do podania o przyznanie renty inwalidzkiej
- zaświadczenia do celów ubezpieczeniowych.

Ricette e impegnative (recepty i skierowania na wizyty)
Zakup niektórych leków we Włoszech wymaga, podobnie jak w Polsce, wystawienia przez lekarza recepty. Do wykonania badan i analiz oraz do zamówienia wizyty u lekarza specjalisty w wybranej placówce publicznej służby zdrowia, lekarz rodzinny musi wystawić skierowanie, czyli impegnativa. Dokument wystawiany jest bezpłatnie za okazaniem książeczki zdrowia.
We Włoszech przewidziane jest współpłacenie, tzn. pacjent opłaca część sumy za leki/lub za wizytę lekarską. Jest to tzw. „ticket", którego wysokość ustala Ministerstwo Zdrowia. Występując o wszelkiego rodzaju aparaty ortodontyczne, protezy i okulary, pacjent powinien przedstawić w ASL w swoim rejonie skierowanie lekarza specjalisty. Także w tych przypadkach należy zapłacić ticket.

Kto jest zwolniony od pokrywania części kosztów świadczeń?
- inwalidzi cywilni, niewidomi i głuchoniemi
- małoletni pobierający rentę inwalidzka
- osoby, którym usunięto organ
- chorzy na cukrzyce nie płacą za strzykawki, igły i inny sprzęt do leczenia ich choroby.

Artykuł nie jest poradą prawną i został napisany w celach wyłącznie informacyjnych

Jeżeli dysponujesz odrobiną wolnego czasu po pracy, z którym nie wiesz, co zrobić, pomyśl o wolontariacie. Niezależnie od tego, czy zajmiesz się podawaniem starszej pani herbaty czy robieniem przekąsek dla uczestników zebrania charytatywnego, czy znajdziesz inne zajęcie, poprzez które pomożesz innym, wolontariat może dać ci sporo satysfakcji.

Czy to odpowiednie zajęcie dla mnie?
Jeżeli zadowoli cię praca za darmo, jesteś głównie zainteresowany zdobyciem doświadczenia, poznaniem nowych ludzi i działalnością na rzecz lokalnej społeczności, ta forma pracy jest zdecydowanie dla ciebie. Fakt, że nie będziesz przynosił do domu wynagrodzenia w formie pieniężnej, ale możliwe, że wolontariat da ci dużo więcej.

Praca na rzecz innych, niesienie pomocy potrzebującym, poświęcenie im swojego czasu, krótka rozmowa z osoba starszą – znaczą wiele dla tych, którym pomagamy, ale i dla nas samych. Pieniądze wzbogacają nas materialnie, ale wolontariat może wzbogacić nas emocjonalnie. Jedno jest pewne, będąc wolontariuszem z pewnością poznasz fantastycznych ludzi i nawiążesz przyjaźnie, a to spory zysk.

Zanim rozpoczniesz
Przemyśl, w których godzinach możesz zająć się wolontariatem i jak dużo czasu możesz na to poświęcić. Jeżeli masz małe dzieci i możesz pracować z domu, możesz zająć się organizacją lokalnych spotkań, cateringiem lub zaoferować swój dom jako miejsce spotkań, zebrań danej grupy. Jeżeli szukasz zajęcia poza domem, wystarczy, że zapoznasz się z organizacjami działającymi w pobliżu twojego miejsca zamieszkania, na pewno przyda im się każda para rąk. Jeżeli naprawdę chcesz coś znaleźć i zaczniesz szukać, z pewnością trafisz na taki rodzaj wolontariatu, który spełni twoje oczekiwania.

Korzyści dla wolontariusza
Zastanów się, czego oczekujesz od wolontariatu – czy chcesz poznać nowych ludzi i znaleźć nowe grono przyjaciół? W takim przypadku poszukaj pracy, która będzie polegała na kontaktach z ludźmi. A może interesuje cię zdobycie doświadczenia? Wówczas najlepsza będzie praca, w której można zdobyć nowe umiejętności lub rozwijać te, które już posiadasz. A jeśli po prostu chcesz pomagać – na pewno znajdziesz ludzi, którzy nie mieli w życiu za dużo radości, a czas i uwaga, które im poświęcisz, sprawi, że może poczują się zauważeni i szczęśliwi. Czasami zwykły uśmiech może zdziałać więcej niż inne wyszukane zachowania.

Czy stać cię na wolontariat?
Zanim się go podejmiesz powinieneś rozważyć, czy możesz sobie na niego pozwolić. Za wolontariat nie otrzymasz wynagrodzenia, przemyśl, czy stać cię na to, aby pracować za darmo, czy masz środki na własne utrzymanie. Lepiej dobrze się nad nimi zastanowić i nie działać pochopnie.

Pierwszy krok
Popytaj w lokalnych szkołach, poszukaj w Internecie, porozmawiaj z ludźmi. Jeśli zdecydujesz się pomagać innym, z pewnością szybko znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mógł to robić. Jeśli już działasz w jakiejś organizacji, udzielasz się w szkole swojego dziecka – zawsze możesz poszerzyć swoją działalność, chociażby poprzez wnoszenie nowych propozycji pomysłów.

Gdy twój pomysł znajdzie zwolenników i zostanie wprowadzony w życie, satysfakcja będzie ogromna.

www.dzieciak.co.uk

 

Kierowcy, którzy zostali przyłapani przez policję na rozmowie przez telefon komórkowy wiedzą, czym to grozi. Oprócz mandatu w wysokości 148 euro, osoba prowadząca pojazd otrzyma także 5 punktów karnych. Jeżeli kierowca w przeciągu 2 lat zostanie ukarany więcej niż raz za to samo wykroczenie, na decyzję prefekta może mu zostać odebrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Dość często zdarza się, że kierowcy stojący w korkach ulicznych sięgają po telefony. Warto wiedzieć, że nawet powolny ruch lub całkowity postój, ale z włączonym silnikiem jest wykroczeniem.

Zgodnie z art. 173 włoskiego kodeksu drogowego, osobom prowadzącym pojazdy nie wolno rozmawiać w czasie jazdy przez telefon komórkowy, trzymając go w ręku, przy uchu czy podpierając go barkiem. Zabronione jest także pisanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Z badań przeprowadzonych przez Fondazione Ania na temat bezpieczeństwa na drodze, okazuje się, że prawie połowa włoskich kierowców miała wypadek z powodu nieuwagi, podczas gdy rozmawiali przez telefon komórkowy.

Jeśli chcemy korzystać z telefonu, musi on być umieszczony w specjalnym uchwycie. Można wówczas przyciskać klawisze, aby wykonać połączenie, ale nie wolno wysyłać SMS-ów. Korzystanie z urządzenia głośnomówiącego lub zewnętrznego głośnika jest dozwolone, pod warunkiem, że nie trzymamy aparatu w ręku.

opr. Anna Malczewska
Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych

Po przylocie, na lotnisku okazało się, że ślad po walizce zaginął. Wszczęłam procedurę, ale chciałabym wiedzieć czy zrobiłam wszystko, co powinnam i jakie problemy w drodze dochodzenia swoich praw mogę mieć jako pasażer?

Jeżeli nasz bagaż zaginął należy udać się do Biura Zagubionego Bagażu, które znajduje się w sali przylotów na wszystkich lotniskach. Przed udaniem się do niego, pamiętajmy o przygotowaniu kwitu bagażowego oraz odcinka biletu lotniczego.
 
Sprawy zagubionego lub zniszczonego bagażu reguluje Konwencja Montrealska. Linie lotnicze nie chcą brać odpowiedzialności za cenne rzeczy pasażerów, najczęściej wyliczają ograniczenia w swoich regulaminach, dlatego przed podróżą warto zapoznać się z warunkami przewozu.

W BZB będziemy musieli wypełnić protokół zaginienia, w którym należy zaznaczyć charaketerystykę zagubionego bagażu (rozmiar, kolor). W momencie wypełnienia formularza będziemy mogli wybrać, czy odbierzemy go sami, czy ma zostać dostarczony przez kuriera. Należy pamiętać, że w każdym przypadku zostaniemy wcześniej uprzedzeni o odnalezieniu zaginionego bagażu. Bagaż zostanie przekazany w zamian za naszą kopię protokołu.

Ale co zrobić, jeśli w moim bagażu miałam wszystkie podstawowe przybory?
Wiele linii lotniczych dysponuje specjalnymi zestawami z podstawowymi przyborami, które pozwolą nam przeżyć oczekiwanie na odnalezienie bagażu.

A jeśli bagaż nie zostanie odnaleziony?
Jeżeli bagaż nie odnajdzie się w przeciągu 21 dni od przyjazdu i linie lotnicze nie uznają wcześniej utraty bagażu, to oficjalnie zostanie on uznany za zaginiony. W takim przypadku pasażer będzie  mógł dochodzić swoich praw, składając zażalenie na piśmie – najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W zażaleniu należy zaznaczyć szkody, poparte odpowiednimi dokumentami:
- szczegółowym wykazem zawartości każdego niezwróconego bagażu;
- kopią biletu i potwierdzeniem np. oplaty za nadbagaż, jeśli została wypłacona;
- kwitem bagażowym;
- kopią protokołu zaginienia bagażu.

Czy należy mi się odszkodowanie?
Coraz częściej dochodzi do przypadków zagubienia bagaży podróżujących samolotami. Dlatego Trybunał Sprawiedliwości UE wyznaczył maksymalną wartość odszkodowania, za poniesione straty. Według UE, maksymalna wartość pieniędzy, jakie może zyskać osoba, której bagaż został zagubiony, to 1134,71 euro.

Ale mój bagaż był więcej wart…
Jedynym wyjątkiem, który pozwoli na wypłacenie większego odszkodowania będzie przypadek, w którym pasażer przed odlotem zapłaci dodatkową opłatę. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy zgłosi większą wartość swoich bagaży.


Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych