Patrz, słuchaj i działaj: oto motto współczesnych bobomigów - Nasz Swiat
07
Pt, sierpień

Poradniki

Dzięki bobomiganiu 24-miesięczne dzieci mówią, jak dzieci 27-28 miesięczne, budują znacznie dłuższe zdania, a 36 miesięczne mówią jak dzieci dwuletnie.
Główna idea stosowania sign2baby, czyli języka migowego dla niemowląt, polega na wsparciu procesu komunikacji werbalnej dziecka, u którego mowa nie została jeszcze wykształcona. Znajomość języka migowego nie tylko ułatwia wzajemną komunikację, ale i przynosi wiele korzyści w późniejszym etapie rozwoju dziecka.

Jak dobrze wiemy, póki aparat artykulacyjny nie osiągnie swojej sprawności, dziecku nie wyrosną zęby, a mięśnie języka i wiązadła głosowe nie będą gotowe do błyskawicznych przełączeń, niemowlę może wyrażać swoje potrzeby i spostrzeżenia za pomocą rąk, ciała i mimiki. Dlatego też dla dopełnienia procesu wstępnej komunikacji wystarczy zaopatrzyć niemowlę w narzędzie, jakim jest w tym wypadku znak migowy.
Przykładem na szybko postrzegany język migowy przez dzieci jest machanie dłonią na pożegnanie, to gest, który już kilkumiesięczne dziecko potrafi wykonać.

Wieloletnie eksperymenty naukowe wykazały, że wspieranie mowy prostymi gestami nie tylko umożliwia wcześniejszą komunikację z niemowlętami, ale również wpływa korzystnie na rozwój mowy i zdolności językowe dziecka.
Dowiedziono również, że miganie stymuluje rozwój intelektualny dzieci, a niemowlęta posługujące się znakami w komunikacji z rodzicami osiągały wyższe wyniki w testach na inteligencję.
Świetnym dowodem na efekty korzystania z języka migowego jest praca Josepha Garcia, który to w latach 70-tych, po szeregu badań zagadnienia stosowania języka migowego zauważył, że słyszące dzieci głuchych rodziców nawiązują z rodzicami kontakt znacznie wcześniej, niż zaczynają mówić. To nasunęło mu pomysł eksperymentów z komunikacją ze słyszącymi niemowlętami w języku migowym.
Pierwsze badania dowiodły, że dzieci, które od szóstego miesiąca życia stale i regularnie obserwują znaki, są w stanie za ich pomocą komunikować się ze swoimi rodzicami już w wieku 8-9 miesięcy.

Krok po kroku
Podstawą komunikacji pozostaje nadal język foniczny. Naukowcy przestrzegają przed pokazywaniem znaków bez mówienia. Znaki mają ilustrować odpowiednie treści, a dopiero z czasem staną się dla dziecka narzędziem przekazu jego komunikatów. Dlatego też wprowadzanie symboli można zacząć w dowolnym momencie (nawet od pierwszego dnia życia maleństwa), jednak najefektywniej jest rozpocząć miganie z dziećmi na przełomie 6-9 miesiąca życia.

 

Niemowlaki najpierw obserwują znaki, potem oczekują ich, czasem wręcz domagając się ich pokazania w znanych sytuacjach, i wreszcie pokazują, że rozumieją sens.

Migający rodzice potwierdzają, że miganie do niemowląt nie tylko sprawia, że dziecko łatwiej i wcześniej komunikuje się z otoczeniem, ale również łagodzi frustrację wynikającą z dysproporcji pomiędzy tym, co dziecko chce wyrazić, a tym, co potrafi.

Kiedy zacząć
Jest wiele czynników, wpływających na to, kiedy, jak i ile dziecko miga. Zależy to  m.in. od: wieku, w którym zaczyna się do dziecka migać, rozwoju fizycznego dziecka, cech osobowych, zdolności komunikacyjnych rodziców, obecności rodzica w domu, częstotliwości i regularności pokazywanych znaków, a także odpowiedniego doboru słowniczka.
Nie zapominajmy, że 6-11 miesięczne maluchy migają, by precyzować wypowiadane przez siebie pierwsze słowa, łączą znaki i słowa w celu przekazania treści bardziej skomplikowanych, ale też często mówiąc migają, aby wyrazić emocje towarzyszące zjawisku.

Zasady porozumiewania się językiem migowym z małymi dziećmi:
Istnieje szereg zasad, oto najistotniejsze z nich:
1. Pokazywać znaki dziecku, od momentu, kiedy zacznie się ono intensywniej interesować się komunikowaniem. Zwykle następuje to w wieku 6-10 miesięcy życia.
2. Zawsze mówić, gdy migamy.
3. Zaczynamy od kilku pojedynczych, prostych znaków,  wprowadzając najwyżej 3 tygodniowo.
4. Staramy się być konsekwentni i systematyczni.
5. Każda okazja jest dobra na miganie, np. podczas zabaw, czytania książek, śpiewania piosenek, itp.
6. Im więcej osób w domu miga, tym lepiej.
7. Pamiętajmy o pochwałach i nagradzaniu dziecka za postępy.
8. Nawet, jeśli dziecko wymyśli jakiś znak, starajmy się go stosować.

 

 

 

Korzyści dla ciebie i dziecka
Miganie łagodzi frustrację, wynikającą z dysproporcji pomiędzy tym, co dziecko chce wyrazić, a tym, co potrafi. Komunikacja przy użyciu znaków wzmacnia więź emocjonalną dziecka z rodzicem oraz sprawia, że dziecko szybciej zaczyna mówić.
Bobomiganie ułatwia i przyspiesza naukę czytania, pisania oraz liczenia. Poza tym stymuluje rozwój intelektualny i sprawności manualne, korzystnie wpływa na rozwój wyobraźni przestrzennej, pamięci oraz koncentracji. Warto podkreślić, że dzieciom używającym języka migowego od wieku niemowlęcego łatwiej przychodzi nauka innych języków (korzystne w rodzinach wielojęzycznych).
Nie tylko niemowlęta mają wiele korzyści z tej formy edukacji, także dzieci w wieku już szkolnym poprzez język migowy ćwiczą pamięć, usprawniają ciało i mięśnie twarzy, kształtują wyobraźnię przestrzenną, a przez pobudzenie prawej półkuli mózgowej - stymulują rozwój intelektualny.

Podsumowanie

Metody typu Sign2Baby budzą wielki entuzjazm, nadzieje, lecz zarazem sceptycyzm. Rodzice na całym świecie są olśnieni możliwością łatwiejszego porozumiewania się z jeszcze nie mówiącymi dziećmi przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju mowy i intelektu.
Psychologia dziecięca może wreszcie traktować znaki wykorzystywane w komunikacji z niemowlętami jako nieocenione narzędzie badawcze, dają one, bowiem możliwość obserwacji rozwoju psychicznego już u najmłodszych dzieci.

Anna Karmowska

ŻRÓDŁA: www.migowy.pl, www.babysign.co.uk, www.muzyczne-igraszki.blog.onet.pl