Rejestracja firmy we Włoszech - Nasz Swiat
20
N, wrzesień

Poradniki

Podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia  czy przedsiębiorczej, wiąże się z koniecznością jej zgłoszenia w Agenzia delle Entrate (odpowiednik polskiego urzędu skarbowego) w formie stosownego oświadczenia, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności lub utworzenia spółki.

Z chwilą przedstawienia oświadczenia o rozpoczęciu działalności (dichiarazione di inizio attività) zostaje przyznany przez Agenzia delle Entrate numer PARTITA IVA (odpowiednik REGON-u), który pozostaje niezmienny do czasu zakończenia działalności. Numer składa się z 11 znaków numerycznych oznaczających podatnika, urząd skarbowy; ostatni znak ma charakter kontrolny.
Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne (np. spółki), numer partita IVA oraz codice fiscale (odpowiednik REGON-u) są zazwyczaj wspólne, z wyjątkiem tych podmiotów, które w chwili podejmowania działalności już posiadają codice fiscale.
Przyznany numer partita IVA musi być zawsze uwidoczniony w oświadczeniach podmiotu, na jego stronie internetowej i w każdym innym dokumencie, który wymaga jego podania.

Oświadczenie o rozpoczęciu działalności musi być zredagowane na formularzach AA9/7 oraz AA7/7, które są dostępne w formie elektronicznej, nieodpłatnie, może je znaleźć na stronie internetowej http://www.agenziaentrate.gov.it/, pod hasłem Modulistica – altri modelli.
Formularz AA9/7 ma zastosowanie do osób fizycznych (firm indywidualnych i pracowników zatrudnionych na zasadzie samozatrudnienia).
Formularz AA7/7 ma zastosowanie do innych podmiotów (spółek, stowarzyszeń, instytucji).
Formularz ANR/1 ma zastosowanie do podmiotów nie posiadających stałego miejsca zamieszkania na terenie Włoch, które dla celów podatkowych zamierzają uzyskać partita IVA; jedynie ten formularz ten składa się osobiście, za pośrednictwem osoby do tej czynności upoważnionej lub przesyłką poleconą pocztową adresowaną do: Agenzia delle Entrate

Centro Operativo
Rimborsi IVA ai non Residenti

Via Rio Sparto, 21
65 129 PESCARA – ITALIA
tel: + 0039 085 5771
fax: +0039 085 52145
e-mail: [email protected]

Oświadczenie o podjęciu działalności może zostać złożone osobiście lub przesłane do jakiegokolwiek terenowego urzędu Agenzia delle Entrate.
a) Jeżeli jest składane osobiście, zainteresowany (podatnik) winien złożyć dwa egzemplarze oświadczenia (osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie). Musi posiadać dokument tożsamości. Jeżeli oświadczenia dokonuje pełnomocnik, oprócz swojego dokumentu tożsamości musi posiadać również dokument mocodawcy lub fotokopię dokumentu.

b) Można je złożyć za pośrednictwem poczty, w jednym egzemplarzu. Należy go wysłać przesyłką poleconą z dołączonym fotokopią dokumentu tożsamości. Datę wysyłki pisma poleconego uznaje się za dzień złożenia oświadczenia (należy zachować potwierdzenie wysyłki).

c) Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną. Uznaje się je za złożone w dniu, w którym zakończyło się postępowanie, mające na celu elektroniczny przekaz oświadczenia do Agenzia delle Entrate, zaś dowodem złożenia oświadczenia jest informacja potwierdzająca otrzymanie oświadczenia przez Agenzia delle Entrate.

d) Można je złożyć w biurze rejestru izby handlowej (Ufficio del Registro delle Imprese presso le Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura). Dotyczy to wyłącznie podmiotów, które mają obowiązek zarejestrowania działalności w rejestrze firm lub rejestrze REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative – Wykaz Gospodarczo-Administracyjny) – patrz „Rejestracja przedsiębiorstw”. W przypadku osób fizycznych do oświadczenia należy również dołączyć uwierzytelniony odpis aktu utworzenia spółki lub umowy spółki; w przypadku spółek kapitałowych należy dołączyć uwierzytelniony odpis aktu utworzenia spółki lub jej statutu.

W przypadku zakończenia działalności należy złożyć odpowiedni formularz – AA9/7 w przypadku osób fizycznych oraz AA7/7 w przypadku spółek, w okresie 30 dni od zakończenia ostatniej operacji dotyczącej likwidacji firmy, w sposób przewidziany dla podjęcia działalności.

źródło: http://roma.trade.gov.pl/pl

Podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia  czy przedsiębiorczej, wiąże się z koniecznością jej zgłoszenia w Agenzia delle Entrate (odpowiednik polskiego urzędu skarbowego) w formie stosownego oświadczenia, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności lub utworzenia spółki.

Z chwilą przedstawienia oświadczenia o rozpoczęciu działalności (dichiarazione di inizio attività) zostaje przyznany przez Agenzia delle Entrate numer PARTITA IVA (odpowiednik REGON-u), który pozostaje niezmienny do czasu zakończenia działalności. Numer składa się z 11 znaków numerycznych oznaczających podatnika, urząd skarbowy; ostatni znak ma charakter kontrolny.
Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne (np. spółki), numer partita IVA oraz codice fiscale (odpowiednik REGON-u) są zazwyczaj wspólne, z wyjątkiem tych podmiotów, które w chwili podejmowania działalności już posiadają codice fiscale.
Przyznany numer partita IVA musi być zawsze uwidoczniony w oświadczeniach podmiotu, na jego stronie internetowej i w każdym innym dokumencie, który wymaga jego podania.

Oświadczenie o rozpoczęciu działalności musi być zredagowane na formularzach AA9/7 oraz AA7/7, które są dostępne w formie elektronicznej, nieodpłatnie, może je znaleźć na stronie internetowej http://www.agenziaentrate.gov.it/, pod hasłem Modulistica – altri modelli.
Formularz AA9/7 ma zastosowanie do osób fizycznych (firm indywidualnych i pracowników zatrudnionych na zasadzie samozatrudnienia).
Formularz AA7/7 ma zastosowanie do innych podmiotów (spółek, stowarzyszeń, instytucji).
Formularz ANR/1 ma zastosowanie do podmiotów nie posiadających stałego miejsca zamieszkania na terenie Włoch, które dla celów podatkowych zamierzają uzyskać partita IVA; jedynie ten formularz ten składa się osobiście, za pośrednictwem osoby do tej czynności upoważnionej lub przesyłką poleconą pocztową adresowaną do: Agenzia delle Entrate

Centro Operativo
Rimborsi IVA ai non Residenti

Via Rio Sparto, 21
65 129 PESCARA – ITALIA
tel: + 0039 085 5771
fax: +0039 085 52145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie o podjęciu działalności może zostać złożone osobiście lub przesłane do jakiegokolwiek terenowego urzędu Agenzia delle Entrate.
a) Jeżeli jest składane osobiście, zainteresowany (podatnik) winien złożyć dwa egzemplarze oświadczenia (osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie). Musi posiadać dokument tożsamości. Jeżeli oświadczenia dokonuje pełnomocnik, oprócz swojego dokumentu tożsamości musi posiadać również dokument mocodawcy lub fotokopię dokumentu.

b) Można je złożyć za pośrednictwem poczty, w jednym egzemplarzu. Należy go wysłać przesyłką poleconą z dołączonym fotokopią dokumentu tożsamości. Datę wysyłki pisma poleconego uznaje się za dzień złożenia oświadczenia (należy zachować potwierdzenie wysyłki).

c) Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną. Uznaje się je za złożone w dniu, w którym zakończyło się postępowanie, mające na celu elektroniczny przekaz oświadczenia do Agenzia delle Entrate, zaś dowodem złożenia oświadczenia jest informacja potwierdzająca otrzymanie oświadczenia przez Agenzia delle Entrate.

d) Można je złożyć w biurze rejestru izby handlowej (Ufficio del Registro delle Imprese presso le Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura). Dotyczy to wyłącznie podmiotów, które mają obowiązek zarejestrowania działalności w rejestrze firm lub rejestrze REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative – Wykaz Gospodarczo-Administracyjny) – patrz „Rejestracja przedsiębiorstw”. W przypadku osób fizycznych do oświadczenia należy również dołączyć uwierzytelniony odpis aktu utworzenia spółki lub umowy spółki; w przypadku spółek kapitałowych należy dołączyć uwierzytelniony odpis aktu utworzenia spółki lub jej statutu.

W przypadku zakończenia działalności należy złożyć odpowiedni formularz – AA9/7 w przypadku osób fizycznych oraz AA7/7 w przypadku spółek, w okresie 30 dni od zakończenia ostatniej operacji dotyczącej likwidacji firmy, w sposób przewidziany dla podjęcia działalności.

źródło: http://roma.trade.gov.pl/pl