Rejestracja „zagranicznych” dzieci. Jak zgłosić w Polsce dziecko urodzone za granicą? - Nasz Swiat
21
Śr, kwiecień

Poradniki

Jak zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granicą.


Jak zgłosić w Polsce dziecko urodzone za granicą?

Wiele młodych małżeństw zdecydowało się w pewnym momencie na opuszczenie kraju. Wyjazd planowany był na dwie osoby, ale bardzo często podejmując decyzję o powrocie do kraju, trzeba już uwzględnić trzy osoby lub więcej. Oprócz problemów związanych z pakowaniem bagażu i innych kwestii organizacyjnych, pojawia się jeszcze „problem” związany z urodzonymi za granicą dziećmi. Jak tacy mali polscy obywatele mają zaistnieć formalnie w naszym kraju?

Formalności, których należy dopełnić

Dziecko obywatela polskiego urodzone za granicą można zgłosić do wpisania do ksiąg urzędu stanu cywilnego. Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:

- przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcja);
- odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia - gdy nie jest możliwe uzyskanie zagranicznego odpisu dokumentu stanu cywilnego lub wiąże się to z poważnymi trudnościami;
- zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zarejestrowane za granicą.

Gdzie się udać?

Wniosek o rejestrację należy złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub za pośrednictwem polskiego konsula. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego;
- zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie odtworzenia lub rejestracji urodzenia niezarejestrowanego za granicą;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Jak widać procedura przeniesienia zagranicznego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego nie jest zbyt skomplikowana, a może znacznie ułatwić dopełnienie różnych formalności w Polsce, chociażby możliwość wnioskowania o polski paszport dla dziecka.


Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-03-14

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego