Rodzina 500+. Jak Polak za granicą może skorzystać z programu - Nasz Swiat
21
Śr, kwiecień

Poradniki

Polski rząd 1 kwietnia wprowadził w życie program oferujący polskim rodzinom pomoc w wysokości 500 złotych na dziecko. W pierwszym dniu jego obowiązywania złożono ponad 90 tys. wniosków. Z pomocy mogą skorzystają także polscy emigranci, ale pod warunkiem, że…


1 kwietnia oficjalnie wystartował program Rodzina 500+. Po prawie sześciu miesiącach przygotowań, konsultacji społecznych, zmian i doprecyzowania zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci możemy składać wnioski 500+. Rodzice - także ci mieszkający we Włoszech, którzy zarejestrują się do niego przed 30 czerwca, otrzymają po 500 złotych (około 118 euro) wyrównania za pierwsze trzy miesiące 2016 roku. Po 1 lipca zwrotu za poprzednie miesiące już nie będzie.


Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ i wszystkie koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą finansowane będą z budżetu państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Komu przysługują dodatkowe pieniądze?
Zasiłek w ramach programu "Rodzina 500+" przysługuje na drugie lub kolejne dziecko bez żadnych ograniczeń aż do ukończenia 18. roku życia każdej polskiej rodzinie. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) wsparcie będzie przysługiwać także na pierwsze dziecko. Dotyczy to również polskich imigrantów we Włoszech i innych państwach Unii Europejskiej, ale tylko tych, w których jedno z rodziców pracuje za granicą.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek 500+, który bez żadnych opłat jest do pobrania w wersji PDF na stronie www.program500plus.pl.

Wnioski można złożyć w dwojaki sposób:
1. osobiście  - wydrukowany i wypełniony wniosek składamy we właściwym urzędzie (miasta / gminy / ośrodku pomocy społecznej);
2. elektronicznie - najwygodniej wniosek wypełnić online poprzez system bankowości elektronicznej, pod warunkiem, że posiadamy konto w jednym z banków, które przystąpiły do programu Rodzina 500+.

Wniosek w formie elektronicznej można złożyć bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Mogą go wypełnić i złożyć ci klienci banków, którzy korzystają z serwisów transakcyjnych. Dotyczy to również polskich rodziców mieszkających we Włoszech.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przestrzega, że w związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony: www.rodzina500plus.gov.pl ; obywatel.gov.pl oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.

Uwaga!
W związku z zagrożeniem cyberprzestępstw, Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło na swoim fanpage'u na Facebooku film, który ma ostrzegać wszystkich składających wnioski przed tzw. phishingiem. To bardzo poważny i popularny na całym świecie problem. Polega na wyłudzaniu danych za pomocą spreparowanych e-maili lub wiadomości tekstowych i w efekcie - przejęciu danych do logowania w bankowości internetowej.
Ministerstwo apeluje o zachowanie czujności i przypomina, że żadne instytucje upoważnione do wypłacania środków w ramach rządowego projektu Rodzina 500+ nie mają prawa żądać za pomocą e-maila lub sms-a od wnioskodawców danych takich, jak PESEL, NIP czy też miejsce zamieszkania. Wszelkie takie działania mogą okazać się próbą oszustwa.

Co zrobić, jeśli pobierane są podobne świadczenia za granicą?
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program "Rodzina 500 plus" przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie wypłacane, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jest to zgodne z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która ma nie dopuszczać do kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że zgodnie z tą zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca).

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Opolu Adam Różycki powiedział kilka dni temu w rozmowie z PAP, że wszystkie kraje UE oraz tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają wiedzę, jakie świadczenia socjalne czy rodzinne obowiązują w danym państwie. Wyjaśnił również, że kraje te będą też miały wiedzę o tym, iż w Polsce zostało wprowadzone świadczenie w ramach programu "Rodzina 500 plus".

W związku z tym - jak podkreśliła kierownik referatu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ROPS w Opolu Danuta Średzińska - rodziny, w których jedno z rodziców pracuje za granicą, powinny składać wnioski w Polsce o wypłatę świadczenia w ramach programu 500 plus. To pozwoli im mieć np. świadczenie w Polsce i za granicą.

Zaznaczyła, że świadczenia takie mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. Wyjaśniła, że w takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie – tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju.
Wysokość świadczeń na dzieci różni się w różnych państwach. W Niemczech jest np. wyższa niż w Polsce, ale w Holandii już nie. Podobnie jest we Włoszech. Należy pamiętać, że w wielu państwach, do których zarobkowo wyjeżdżają Polacy, wypłacane są także świadczenia na pierwsze dziecko - co w Polsce zależne będzie od kryterium dochodowego.

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

Przed złożeniem wniosku należy więc dobrze obliczyć, czy danej rodzinie opłacać się będzie pobierać ww. świadczenie w Polsce. Poza tym, jak informuje MRPiPS emigranci mogą otrzymać pieniądze później niż rodacy mieszkający w ojczyźnie. Procedury dotyczące rodzin osób pracujących za granicą mogą wydłużyć okres wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, ponieważ urzędy marszałkowskie nie mają wpływu na termin udzielenia odpowiedzi ze strony innego kraju.
Więcej informacji na temat Programu Rodzina 500 plus można uzyskać na stronie www.mpips.gov.pl.


opr. Anna Malczewska


Źródło: MRPiPS/PAP/
Superbiz.pl

Ilustracja w nagłówku: Andrzej Bartyzel