Sprawdź, co możesz odpisać od podatku w tym roku! - Nasz Swiat
26
So, wrzesień

Poradniki

W rozliczeniu podatkowym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. korzystając z ulgi na dzieci. Oprócz tego od dochodu można odliczyć wydatki np.za: remont, wizyty lekarskie i weterynaryjne oraz lekarstwa.

W tegorocznym rozliczeniu podatkowym, od podatku można skorzystać z ulgi na dzieci oraz innych członków rodziny, pozostających na utrzymaniu podatnika. Do tej kategorii zaliczamy małżonka, dzieci oraz inni członkowie rodziny, mieszkający z podatnikiem i otrzymujący alimenty nie nałożone na podstawie postanowienia sądowego.

Odliczenia na dzieci i małżonka należą się nawet w przypadku, gdy podatnik nie mieszka z nimi. Podstawową zasadą, która dotyczy także innych członków rodziny jest to, że nie mogą oni posiadać dochodu wyższego niż 2.840,51 euro brutto.

Drugą kategorią wydatków, które mogą zostać odpisane od podatku są koszty m.in. za:  remont mieszkania, odsetki od kredytów mieszkaniowych, koszty leczenia oraz wydatki weterynaryjne, darowizny na rzecz organizacji non-profit lub klubów sportowych, itp.

Warto przypomnieć, że do wydatków związanych z kosztami za leczenie zaliczaj się: wizyty medyczne, także te specjalistyczne oraz wydatki na leki. Od 2010 roku można również odliczyć od dochodu, wydatki związane z rehabilitacją, fizjoterapią, wizytami u logopedy oraz podologa (lekarz zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem (także chirurgicznym) chorób stóp i stawu skokowo-goleniowego.

Z ulg mogą także skorzystać podatnicy, którzy wykonali prace związane z podniesieniem efektywności energetycznej budynków i mieszkań. Mają oni prawo w tym roku do 55% ulgi podatkowej.

Nie każdy wie, że istnieje także możliwość odliczenia podatku dochodowego dla lokatorów, wynajmujących mieszkania. Należy jednak pamiętać, że z tego rodzaju ulg mogą skorzystać tylko osoby, które mają zarejestrowaną zgodnie z prawem umowę o wynajem.

opr. AM