Włochy: Czas pracy oraz prawo do urlopu - Nasz Swiat
26
So, wrzesień

Poradniki

Czas pracy
We Włoszech maksymalny czas pracy nie może przekraczać limitów określonych przez prawo i umowy zbiorowe.

W większości przypadków, ustawowy czas pracy we Włoszech wynosi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo .
W umowach zbiorowych została określona także wysokość dodatków, które przysługują pracownikowi za pracę w nadgodzinach i w porze nocnej.

Należy pamiętać, że niezależnie od CCNL, nadgodziny nie mogą przekraczać 250 godzin rocznie. Jeżeli dany pracownik zatrudniony jest na więcej niż 6 godzin dziennie, przysługuje mu przerwa obiadowa.

Każdy pracownik musi mieć także zapewniony w każdym tygodniu pracy 24 godzinny odpoczynek.

Urlop
Pracownik zatrudniony we Włoszech ma prawo do corocznego urlopu płatnego. W ciągu roku przysługują mu ustawowo 4 tygodnie urlopu wypoczynkowego. W większości przypadków, o przyznaniu płatnego urlopu decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę interesy firmy oraz pracownika.

Warto pamiętać, że nie może on zostać zastąpiony odszkodowaniem z tytułu niewykorzystanego urlopu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zostaje przerwany stosunek pracy.

M.S. i A.F.