Zmiany w prawie jazdy - Nasz Swiat
20
Śr, styczeń

Poradniki

19 stycznia weszły w życie dwie dyrektywy europejskie, które zmieniły aktualne przepisy dotyczące prawa jazdy. Co się zmieniło?

Pierwszą zmianą jest wprowadzenie nowych kategorii. Do tej pory było ich 9, a od 19 stycznia jest ich 15. Oprócz tego przestało istnieć tzw. patentino, zezwalające na prowadzenie motorowerów oraz lekkich czterokołowców, które zastąpiono kategorią „AM”. Tego rodzaju dokument wystawiany jest dla nastolatków, którzy ukończyli 14. rok życia.

Jeżeli chodzi o prawo jazdy kategorii A (zezwalające na prowadzenie motocykli), została wprowadzona teraz kategoria „A2”, która zezwala na prowadzenie dwuśladów o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Do egzaminu na prawo jazdy tej kategorii mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia.

W prawo jeździe kategorii B, została wprowadzona kategoria „B1”, zezwalająca na prowadzenie czterokołowców, np. quadów, osobom, które ukończyły 16. rok życia, podobnie jak przy kategoriach C i D.

Od 19 stycznia nowe prawo jazdy będzie miało taki sam wygląd we wszystkich państwach członkowskich UE i pozwala niepełnoletnim kierowcom na prowadzenie we wszystkich krajach Wspólnoty. Nowy dokument wykonany będzie z polikarbonatu i będzie posiadał najnowsze zabezpieczenia, m.in. w elektronicznego podpisu oraz hologramu. W przeciwieństwie do prawa jazdy starego typu, na nowym nie będzie wpisany adres zamieszkania. W momencie upływu daty ważności dokumentu, zostanie wydany nowy z aktualnym zdjęciem właściciela.
Kolejną nowością dyrektywy są obowiązkowe doszkalania egzaminatorów. Oprócz tego podczas egzaminu, zarówno teoretycznego jak i praktycznego, będą od teraz dopuszczalne jedynie 3 błędy, a nie jak dotycz as 4.

Głównym celem wprowadzenia w życie ww. reformy jest poprawa szkolenia kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Stranieri In Italia