„Zwykły” zasiłek dla bezrobotnych, czyli ASPI - Nasz Swiat
11
Cz, sierpień

Poradniki
ASPI to nowy zasiłek dla bezrobotnych, wprowadzony przez reformę prawa pracy (tzw. riforma Fornero), który od 1 stycznia 2013 roku zastąpił następujące zasiłki: indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, indennità di mobilità oraz indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia.
 
Przysługuje on następującym kategoriom pracowników:
 • pracownikom najemnym (lavoratori dipendenti), zatrudnionym uprzednio na czas określony lub nieokreślony 
 • stażystom (apprendisti
 • członkom spółdzielni pracowniczych (tzw. cooperative) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
 • pracownikom branży artystycznej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
 • pracownikom administracji publicznej zatrudnionym na podstawie umowy na czas określony.

Pracownicy ci muszą spełniać dodatkowo następujące warunki:
 • stracili pracę nie z własnej winy 
 • złożyli wypowiedzenia podczas urlopu macierzyńskiego
 • złożyli wypowiedzenie z tzw. słusznego powodu (giusta causa)
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu przeniesienia pracownika do siedziby firmy odległej o ponad 50 km od jego miejsca zamieszkania i/lub do siedziby, do której dojazd publicznymi środkami transportu zajmuje przynajmniej 80 minut
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron na podstawie ugody podpisanej przed Terytorialną Dyrekcją ds. Pracy (Direzione Territoriale del Lavoro)
 • zarejestrowali się w urzędzie pracy (Centro per l’Impiego), deklarując natychmiastową gotowość podjęcia pracy – od 01.07.2013 r. deklarację tę będzie można składać bezpośrednio w INPS
 • płacili składki na ubezpieczenie społeczne (contributi) przez co najmniej dwa lata (łącznie)
 • w ciągu ostatnich dwóch lat przed utratą pracy płacili (lub powinni byli wpłacić – może się zdarzyć, że pracodawca nie płacił składek za pracownika, ale to nie odbiera mu prawa do zasiłku) składki przez co najmniej rok.

Czytaj więcej »

Przedruk z bloga: deeoswajawlochy.blogspot.it za zgodą autorki