Nauka języka wloskiego - Nasz Swiat
01
Śr, grudzień

Usługi dla cudzoziemców

Nauka języka
Kursy języka włoskiego – od poziomu podstawowego do zaawansowanego

Wychowanie obywatelskie
Kursy, spotkania i inne inicjatywy dotyczące podstawowych praw wynikających z włoskiej konstytucji oraz na temat funkcjonowania państwa i obowiązujących we Włoszech przepisów

Integracja w środowisku szkolnym
Inicjatywy w szkołach i poza nimi mające na celu integrację włoskich dzieci i młodzieży i cudzoziemców.

Mediacja interkulturowa
Mediatorzy kulturowi w szkołach, urzędach, pośredniczenie w tłumaczeniach