Boją się zatrudniać na czas nieokreślony - Nasz Swiat
26
So, wrzesień

Polska

W I kwartale 2005 roku w Polsce pracowało 13,8 mln osób, w 2007 roku – 14,8 mln, w 2010 15,6 mln, a w 2011 15,9 mln. Ten wzrost zatrudnienie świadczy o rozwoju naszej gospodarki. Stopa bezrobocia w 2005 roku wynosiła 18,9%, w 2007 roku 11,3% w 2010 roku 10,6%, a w 2011 roku 10%. Maleje więc bezrobocie.

Mankamentem polskiego rynku pracy jest to, że pracodawcy boją się zatrudniać  pracowników na czas nieokreślony.

Wśród ogółu pracujący 26% ma umowy o pracę na czas określony. Poprawy tej sytuacji trudno się spodziewać ze względu na żądania związków zawodowych. W czasie ostatnich protestów liderzy związkowi domagali się podniesienia płacy minimalnej. Gdyby rząd uległ tym żądaniom nastąpiłoby załamanie na rynku pracy. Pracodawcy ograniczyli by liczbę zatrudnionych, gdyż musieliby wypłacać wyższe wynagrodzenia.

D.W.