Wizy dla uczestników, kibiców i organizatorów Euro 2012 - Nasz Swiat
21
So, maj

Sport

Departament Konsularny MSZ od dawna przygotowywał się - we współpracy ze stroną ukraińską - do zapewnienia opieki konsularnej na Euro 2012 i sprawnego wystawiania wiz dla kibiców i uczestników Euro. Wizy do Polski potrzebują obywatele jedynie dwóch krajów biorących udział w Euro 2012 - Ukrainy i Rosji.

Z kolei Polacy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej nie potrzebują wiz na Ukrainę na okres do 90 dni. Do przekroczenia granicy potrzebny jest jednak ważny paszport.

1. Dla uczestników Euro 2012 (piłkarzy, sędziów, lekarzy, działaczy UEFA i FIFA), na podstawie oryginału pisma UEFA lub narodowej federacji piłki nożnej, polskie placówki konsularne będą wydawały bezpłatne wizy długoterminowe z prawem wielokrotnego wjazdu - nie potrzeba osobistego stawiennictwa w placówce konsularnej.

2. Kibice - obywatele państw objętych obowiązkiem wizowym - będą otrzymywali wizy pobytowe na podstawie oryginału ważnych biletów na mecze. Nie przekreśla to prawa do odmowy wydania wiz osobom, znajdującym się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) lub znajdujących się w wykazie osób, których wjazd na terytorium RP jest niepożądany.


3. Dopuszcza się możliwość zbiorowego składania wniosków wizowych dla grup zorganizowanych - nie wymaga to osobistego stawiennictwa. Grupy zorganizowane wnioskujące o wizy na Euro 2012 obsługiwane będą na preferencyjnych zasadach.

4. Na okres Euro 2012 we wszystkich polskich placówkach konsularnych w Rosji i na Ukrainie wydzielony zostanie osobny korytarz wizowy, nie wymagający wcześniejszej rejestracji daty złożenia wniosku wizowego przez Internet.

5. Uruchomiona zostanie maksymalna liczba okienek wizowych, w stopniu na jaki pozwala infrastruktura poszczególnych urzędów. Po wyłonieniu drużyn przechodzących do dalszych etapów mistrzostw, jeśli okaże się, że w Polsce w ćwierćfinale lub półfinale wystąpi Rosja albo Ukraina, wprowadzony zostanie w placówkach w tym kraju system pracy dwuzmianowej obejmujący również pracę w sobotę i niedzielę.

6. Kibice udający się do Polski na Euro 2012, ale nie posiadający ważnych biletów na mecze, mogą aplikować o zwykłe wizy turystyczne, z wykorzystaniem normalnej procedury. Placowki konsularne dołożą starań, by wszystkie takie wnioski zostały terminowo rozpatrzone.

7. Apelujemy do wszystkich kibiców, którzy potrzebują wiz do Polski, zwłaszcza z Ukrainy i Rosji, by rozpoczynali procedury w konsulatach jak najwcześniej - o wizy na pobyt w czasie Euro można występować już w marcu 2012 r.

Ukraińskie informacje wizowe: http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/1865.htm

Źródło: Oficjalna Strona Internetowa Ambasady RP w Rzymie