W jakim wieku rodzą Europejki - Nasz Swiat
26
Wt, styczeń

Świat

Według najnowszych danych Eurostatu w 2013 roku najwięcej, bo 343,5 tys. dzieci urodziło się we Francji. Kolejne miejsca na tej liście zajęły: Niemcy – 337,2 tys., Wielka Brytania – 304,2, Włochy – 251,5 i Hiszpania – 223,8 tys.

Najmniej, bo tylko 2,1 tys. dzieci urodziło się na Malcie. Kolejne miejsca od końca listy zajęły: Luksemburg 3,3 tys., Cypr – 4,5, Estonia – 5,6 i Łotwa – 9,2 tys. W Polsce w 2013 roku urodziło się 179,7 tys. dzieci, co dało nam 6-te miejsce  w Unii Europejskiej pod względem największych urodzin.

Statystyczna mieszkanka Wspólnoty w 2013 roku rodziła pierwsze dziecko w wieku 28,7 lat. Najwcześniej, bo w wieku 25,7 lat rodziła statystyczna Bułgarka. Kolejne miejsca w tym rankingu zajęły: Rumunki – 25,8 lat, Łotyszki – 26,1, Estonki 26,5 i Polki – 26,7 lat.

Najpóźniej, bo w wieku 30,6 lat na pierwsze dziecko decydowały się Włoszki. Kolejne miejsca pod względem najwyższego wieku urodzenia pierwszego dziecka zajęły: Hiszpanki – 30,4 lat, obywatelki Luksemburga – 30,0, Irlandki – 29,4 i Szwedki – 29,1 lat.

Statystyczna Polka decyduje się na pierwsze dziecko wcześniej niż statystyczna mieszkanka UE. Ta sytuacja zaprzecza mitowi, że gorsze warunki życia nie służą macierzyństwu. Stopa życiowa statystycznej polskiej rodziny jest wyraźnie niższa, niż statystycznej rodziny we Wspólnocie, co nie wpływa jednak na liczbę nowych urodzeń.

(ju)