Kredyty mieszkaniowe – od dzisiaj można wystąpić o zastopowanie spłaty rat - Nasz Swiat
19
So, wrzesień

Włochy

Chwila oddechu dla rodzin, które kupiły mieszkanie na kredyt we Włoszech i popadły w tarapaty finansowe.

Rzym -  Od dzisiaj, kto kupił mieszkanie na kredyt, może wystpić do banku o zatrzymanie na pewien okres spłaty rat.

Możliwość tę stworzono w oparciu o Fundusz Solidarności ustanowiony przez ministerstwo gospodarki. Jednak jak podkreślają opiniotwórcy, zainteresowani tą inicjatywą kredytobiorcy nie powinni zwlekać ze złożeniem do banku wniosku, gdyż przewidziane w funduszu 20 tys. euro, na pewno nie wystarczy udzielenie pomocy wszystkim zainteresowanym.

Stop tylko dla właścicieli „prima casa

Prawo do złożenia wniosku o zatrzymanie spłaty rat kredytowych mają rodziny, które kupiły tzw. pierwszy dom (prima casa) i które popadły w problemy finansowe np. z powodu utraty pracy lub innego, niespodziewanego wydarzenia, które poważnie wpłynęło na zmniejszenie dochodów.

Stop w spłacie rat na 18 miesięcy

O zastopowanie spłaty kredytu, na okres maksymalnie 18 miesięcy, mogą wystąpić ci, którzy wzięli kredyt do 250 tys. euro i których dochody nie przekraczają sumy 30 tys. euro wg wskaźnika Isee, który bierze pod uwagę całkowite dochody rodziny.

Codacons protestuje
Włoskie Stowarzyszenie ds. ochrony praw konsumenckich (Codacons) ocenia ministerialną inicjatywę jako “kpinę”, gdyż tylko nieznaczna część z 530 tys. rodzin, które nie radzi sobie ze spłatą kredytu, będzie miała możliwość skorzystania z pomocy oferowanej przez Fundusz Solidarności. (daw)