Młodzi Włosi to stracone pokolenie - Nasz Swiat
19
So, wrzesień

Włochy

Z najnowszego raportu Istat wynika, że aż 21%, czyli ponad 2 mln młodych ludzi, między 15 a 29 rokiem życia nie uczy się, ani nie pracuje. Jest to najwyższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej.

Skala tego zjawiska, wynikającego w dużej części z kłopotów na rynku pracy, wywołuje niepokój nie tylko rodzin, ale także polityków i socjologów, zwracających uwagę na to, że jest to "stracone pokolenie".

Młodych Włochów, którzy kontynuują edukację po zakończeniu obowiązku szkolnego, czyli po 15 roku życia, jest o 3% mniej w odniesieniu do średniej wartości całej Unii Europejskiej. Ale jedynie 19% z nich uzyskuje tytuł ukończenia studiów wyższych, a jest to bardzo niewiele w porównaniu z zakładanym przez urzędników unijnych na rok 2020 poziomem 40%.

Z przedstawionego raportu wynika także, że co druga dorosła Włoszka nie ma pracy ani jej nie szuka. Wskaźnik kobiet czynnych zawodowo w Italii wynosi 48,9 proc. W całej UE jest on niższy tylko na Malcie.

Około 45% bezrobotnych, poszukuje pracy od ponad roku. Również te niepokojące dane wyjazują, że Włochy są jednym z pierwszych krajów w UE z największym odsetkiem bezrobotnych “długoterminowych”.(mam)