Agnieszka Janusz: „Chcę zadbać o interesy polskich pracowników we Włoszech” - Nasz Swiat
07
Wt, grudzień

Wybory parlamentarne 2011

Urodziła się w Poznaniu, ale od 13 lat mieszka we Włoszech. Z wykształcenia prawniczka, od lat zawodowo i społecznie pomaga polskim emigrantom we Włoszech rozwiązywać ich problemy prawne i biurokratyczne. W najbliższych wyborach do Parlamentu, które odbędą się 9 października, jest kandydatką do Sejmu z listy PSL Okręgu wyborczego nr 19.
Na pytanie dlaczego warto na nią głosować, Agnieszka Janusz (37 lat) odpowiada: „Sama doświadczyłam wielu problemów, z którymi na co dzień borykają się imigranci. Dzięki mojemu wykształceniu i doświadczeniu zarówno zawodowemu jak i życiowemu mogłabym jako posłanka zdziałać wiele dobrego dla Polonii włoskiej”. Z Agnieszką Janusz rozmawiają Danuta Wojtaszczyk i Anna Malczewska


Agnieszka JanuszMieszka Pani we Włoszech od wielu lat. Jako prawniczka przy współpracy z instytucjami polskimi pomaga Pani Polakom tu mieszkającym w rozwiązywaniu problemów natury biurokratycznej. Na jakie trudności najczęściej oni napotykają?
Te problemy to zwłaszcza nagminne naruszanie praw pracowniczych. Wielu polskim pracownikom nie jest wypłacane regularnie wynagrodzenie, nie są dostarczane dokumenty, potwierdzające uiszczenie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. Wiele matek boryka się z problemem wyegzekwowania alimentów na dzieci oraz przyznania im opieki prawnej nad nimi. Ofiary wypadków mają trudności z otrzymaniem należnych im pieniędzy z tytułu odszkodowania, pomimo korzystnego wyroku sądu.

W jaki sposób, jako posłanka, chciałaby Pani pomóc polskim pracownikom we Włoszech w rozwiązaniu ich problemów?
Uważam, że niezbędne jest stworzenie sieci punktów poradnictwa prawnego w języku polskim, w których nieodpłatnie lub za niewielką opłatą (na kieszeń emigranta) nasi rodacy mogliby otrzymać fachową i skuteczną pomoc.

Nie zapominajmy, że wielu naszych rodaków mieszka we Włoszech ze swoimi rodzinami. Dlatego też ze względu na dzieci polskich emigrantów należałoby pozyskać fundusze na sfinansowanie nauki języka polskiego dla małych Polonusów. Jeżeli nie byłoby to możliwe na poziomie centralnym, starałabym zaangażować samorządy lokalne, zwłaszcza miasta czy regiony zbliźniaczone z polskimi.

Stara się Pani promować Polskę jako kraj nie tylko atrakcyjny turystycznie, ale również pod względem inwestycyjnym. Jakie dziedziny Polskiej gospodarki mogłyby zainteresować włoskich inwestorów?
Przez kilka ostatnich lat miałam okazje aktywnie uczestniczyć w inicjatywach gospodarczych, organizowanych przez polskie instytucje państwowe i nie tylko, podczas których  prezentowałam włoskim przedsiębiorcom szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych w Polsce.

Jako poseł chciałabym wzmocnić wymianę handlową z Polską, poprzez promocję rodzimego eksportu, zwłaszcza produktów z branży przetwórczo-spożywczej. Polskie rolnictwo ma duży potencjał, a nasza wyśmienita żywność zyskać uznanie również mieszkańców Półwyspu Apenińskiego.

W jaki sposób uważa Pani, ze można by zacieśniać więzi młodych Polaków z Ojczyzna, którzy często urodzili się już we Włoszech?
Podstawą utrwalania więzi młodego pokolenia Polaków, którzy urodzili się i mieszkają poza granicami są zajęcia w polskich szkołach i uczestnictwo w wydarzeniach podczas których dzieci młodzież mają okazję spotkać swoich rówieśników i rozmawiać z nimi w języku ojczystym. Mam synka Fausta, który uczęszcza do szkoły polskiej i chociaż lekcje tam odbywają się raz na dwa tygodnie, to poprzez sam fakt zyskania polskich przyjaciół Polska jest mu bliska.  Uważam, że powinny być organizowane dla polonijnych dzieci wyjazdy do Polski o charakterze edukacyjnym. Musimy również zapewnić naszym pociechom stały dostęp do polskich książek i czasopism.

Dlaczego warto na Panią głosować?
Warto na mnie głosować, ponieważ jestem jedną z Państwa, znam wasze problemy i    pomagam je rozwiązywać. Wyborcze hasło PSL brzmi „Człowiek jest najważniejszy” ja dodaję do niego, że „Polak powinien być dumny z tego, że jest Polakiem”. Chciałabym, żebyśmy byli dumni z naszego pochodzenia, żeby nasza Ojczyzna zapewniła nam podstawę do tego, aby każdy z nas mógł kreować pozytywny wizerunek Polski. Najprościej mówiąc chciałabym, aby miedzy nami a nasza Ojczyzną istniał dialog, wzajemne wspieranie się na każdym polu.
Głosujcie na mnie, ponieważ nie będąc zawodowym politykiem mam w sobie dużo spontanicznego entuzjazmu. Głosujcie na mnie, ponieważ jestem prawnikiem i znam mechanizmy prawa. Głosujcie na mnie, ponieważ jestem kobietą i matką, a kobiet cały czas jest w parlamencie za mało.

Agnieszka Janusz urodziła się 11 stycznia 1974 roku w Poznaniu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo UAM w Poznaniu. W czasie studiów uczęszczała na zajęcia fakultatywne z różnych dziedzin prawa międzynarodowego. Na czwartym roku wyjechała na stypendium europejskiego programu TEMPUS do Catanzaro. Podczas pobytu we Włoszech poznała męża, który w tym czasie studiował medycynę na Uniwersytecie w Catanzaro. W roku 1998 wyjechała z Polski do Włoch na stałe, gdzie rok później wyszła za mąż, a w roku 2001 urodził się jej syn Fausto.
W 2003 roku z całą rodziną przeprowadziła się z Kalabrii do Monzy, a w grudniu tego samego roku podjęła pracę w sekretariacie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. W maju 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej zdecydowała się na odbycie aplikacji adwokackiej, pozostawiła pracę w konsulacie, aby w 2005 r. rozpocząć współpracę z włoską kancelaria prawną. Współpraca ta trwa do dnia dzisiejszego.
W swojej pracy na co dzień styka się z Polakami we Włoszech, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami prawnymi. Oprócz tego promuje nasz kraj zarówno pod względem gospodarczym, turystycznym,  jak i kulturalnym, współpracując z instytucjami i prywatnymi firmami.
Lubi zdrowy tryb życia, uwielbia spacery i wycieczki rowerowe. Od kiedy jej syn jest uczniem Szkoły Polskiej w Mediolanie bierze czynny udział w organizacji imprez szkolnych, m.in.: przy współpracy konsulatu, władz lokalnych oraz innych instytucji i firm polskich.