Chcesz głosować, ale komisja wyborcza jest daleko? To ostatni moment na powiadomienie konsula! - Nasz Swiat
30
Pt, październik

Wybory parlamentarne 2011

W poniedziałek 26 września mija termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Dla wyborców, którzy w ten sposób chcą oddać swój głos w jesiennych wyborach.

Wyborca nie musi zgłaszać takiego faktu osobiście. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, a także oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego do dziesiątego dnia przed wyborami powinien otrzymać od konsula przesyłkę zawierającą pakiet wyborczy, w której znajdować się będzie m.in. zaadresowana już koperta zwrotna, koperta na karty do głosowania oraz oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu.

Wyborca musi następnie postawić znak "x" przy nazwiskach swoich kandydatów, włożyć karty do anonimowej koperty, zakleić ją i - wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu - włożyć do koperty zwrotnej.

Następnie całość wysyła z powrotem do konsula na własny koszt.

Jeżeli głos dotrze do konsula po zakończeniu wyborów, nie zostanie wrzucony do urny.

Warto pamiętać, że poczta włoska nie działa zbyt dobrze i często listy polecone podróżują po Włoszech kilka, a nawet kilkanaście dni.

Wszystkie osoby za granicą będą głosować na kandydatów na posłów startujących w Warszawie (Okręg nr 19) oraz na kandydata na senatora kandydującego w warszawskim okręgu (Okręg nr 44) obejmującym dzielnice: Śródmieście, Białołękę, Bielany i Żoliborz.