Jeszcze tylko do 6 października możesz zgłosić chęć osobistego wzięcia udziału w wyborach! - Nasz Swiat
21
So, maj

Wybory parlamentarne 2011

Jeżeli chcesz wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2011, masz czas jeszcze tylko do czwartku!
Jak wpisać się do spisu wyborców?


Wyborca musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty.
Zgłoszenie wnosi się do Wydziału Konsularnego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Uruchomiony został również system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem internetowej aplikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującej się na stronie: www.msz.gov.pl, na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie - www.rzym.polemb.net, oraz na stronie Konsulatu Generalnego w Mediolanie - www.milano.polemb.net.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a. nazwisko
b. imię (imiona)
c. imię ojca
d. datę urodzenia
e. numer ewidencyjny PESEL
f.  oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)
g. numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
h. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) –  TYLKO w przypadku obywateli polskich CZASOWO przebywających za granicą.

Wydział konsularny w Rzymie
tel. 06/36204307 ; fax: 06/80660233 ; e-mail: konsul(at)infopolonia.it

Konsulat Generalny RP w Mediolanie
tel. 02.48018978 (należy kolejno wybrać „1" następnie „0"); e-mail: mediolan.wybory(at)msz.gov.pl

Komisja wyborcza w Rzymie

Komisja wyborcza w Mediolanie

Komisja wyborcza w Neapolu