Upewnij się, czy jesteś wpisany do spisu wyborców - Nasz Swiat
07
Wt, grudzień

Wybory parlamentarne 2011

Obwieszczenie Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie

Rozporządzeniem z dn. 12 września 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Na terenie rzymskiego okręgu konsularnego głosowanie odbędzie się w siedzibach następujących Obwodowych Komisji Wyborczych:

Rzym: Numer obwodu głosowania: 260
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej,
via Pietro Paolo Rubens 20, 00197 Rzym, (wejście do lokalu OKW od via Sassoferrato 10)

Neapol: Numer obwodu głosowania: 261
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Stowarzyszenie Confedilizia,
viale Antonio Gramsci 17/B, 80122 Neapol

Pełnoletni obywatele polscy, przebywający za granicą w dniu wyborów, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli:  
• posiadają ważny polski paszport (lub w przypadku wyborów w państwach Unii Europejskiej i EOG ważny dowód osobisty) oraz
• zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

KONSUL NIE PROWADZI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.
PRZY OKAZJI KAŻDYCH WYBORÓW KONIECZNE JEST DOKONANIE NA NOWO WPISU DO SPISU WYBORCÓW.

Uruchomiony zostanie specjalny system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia również za pośrednictwem Internetu.
Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przez wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


W tegorocznych wyborach w obwodach utworzonych za granicą po raz pierwszy będzie można także głosować korespondencyjnie.
Wszelkie informacje będą stopniowo zamieszczane na naszej stronie internetowej, zgodnie z kalendarzem wyborczym.
Wydział Konsularny udziela informacji również pod numerem telefonu 0039/06/36204307.

Zapytania można kierować także w formie pisemnej:
•    fax 0039/06/80660233
•    e-mail: konsul(at)infopolonia.it

Więcej informacji na: www.rzym.polemb.net


Głosowanie na terenie mediolańskiego okręgu wyborczego

Wszelkie informacje są stopniowo zamieszczane na stronie internetowej Konsulatu www.milano.polemb.net, która jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Konsulat Generalny RP w Mediolanie udziela również informacji pod numerami telefonów: 0039.02.48018978 oraz 0039.02.48019084.
fax: 0039.02.48020345
e-mail: mediolan.wybory(at)msz.gov.pl

Podstawowe akty prawne oraz inne informacje dotyczące organizacji tegorocznych wyborów parlamentarnych można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl.