Wiadomości - Nasz Swiat
23
N, lipiec

Nowe 20 euro to trzeci nominał z serii „Europa”, która stopniowo zastępuje pierwszą serię banknotów euro.