Dzięki Ambasadzie w Rzymie „Świąteczne Miasteczko” w pobliżu Polskiego Cmentarza na Monte Cassino zostanie zamknięte - Nasz Swiat
01
Śr, grudzień

Włochy

W wyniku rozmowy przeprowadzonej przez ambasadora Tomasza Orłowskiego z Opatem Monte Cassino Donato Ogliarim została powzięta decyzja o zamknięciu „Świątecznego Miasteczka” z dniem 21 grudnia.Dla pomyślnego zakończenia sprawy interwencja ambasadora Orłowskiego i jego rozmowa z Opatem Donato Ogliarim była decydująca. Niespełna w kilka godzin po niej Placówka otrzymała pismo od organizatorów świątecznego kiermaszu z informacją o zamknięciu z dniem 21 grudnia jarmarku, którego działalność komercyjna raziła godność i pamięć żołnierzy polskich pochowanych na Monte Cassino.

Prowadzone nieustannie od ponad dwóch tygodni wielokierunkowe działania Placówki, które wspomaga akcja protestacyjna stowarzyszeń ekologicznych, kombatanckich i polonijnych przyniosły oczekiwany skutek. Akcję Ambasady wsparł również burmistrz Miasta Cassino, który nakazał rozebranie bramy wejściowej do miasteczka, przy której działała kasa biletowa kiermaszu, jako że znajdowała się ona na terenie publicznym.

Placówka wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie i swój protest wobec opactwa, właściciela terenu, które zrzekło się wszelkiej odpowiedzialności  za kiermasz, deklarując brak wiedzy na temat planów powstania świątecznej wioski w pobliżu polskiego miejsca  pamięci. W piśmie wystosowanym do placówki Opactwo przyznało, że było poinformowane przez organizatorów o projekcie szopki świątecznej “symbolu miłości i pokoju – w pobliżu ruin starego Klasztoru św. Marii w Albanecie, który wydawał nam się w doskonałej harmonii ze znaczeniem, które nosi w sobie to miejsce”.


Ambasada RP wystosowała do MSZ RW notę protestacyjną, w której wyraziła zdecydowane oburzenie w związku z zaistniałą sytuacją, która razi w godność najważniejszego polskiego miejsca pamięci we Włoszech. Zwróciła się jednocześnie się do władz włoskich z prośbą o podjęcie niezbędnych i skutecznych działań w celu powstrzymania inicjatywy oraz zapobiegania pojawiania się analogicznych incydentów w przyszłości. W swojej nocie Ambasada powołała się na międzynarodowe standardy tworzone przez UNESCO w zakresie tzw. buffer zone czyli okolic w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc pamięci, które w tym przypadku nie zostały respektowane. W nocie położono także nacisk na negatywny odbiór sprawy przez polską opinię publiczną oraz  o nadchodzących do Placówki protestach nie tylko z Polski, ale z różnych stron świata. Ambasada, zaznaczyła, że interwencja włoskich władz centralnych w tej sprawie jest dla nas obowiązkiem nie tylko prawnym, ale i moralnym przede wszystkich względem polskich żołnierzy, którzy oddali życie za wyzwolenie Włoch.

Protest Ambasady wspierany był przez środowiska polonijne we Włoszech i za granicą, których licznymi członkami są potomkowie poległych w walkach o Monte Cassino. Sprawę na bieżąco śledziły zarówno polskie, jak włoskie media, szczególnie lokalne, które dużo uwagi poświęciły profanacji tego miejsca. Rzecznik prasowy Ambasady, podobnie jak włoska dziennikarka A. Nicoletti, mając w pamięci bardzo zdecydowane i wzruszające wystąpienie Roberta Saviano  nt. bohaterstwa i roli polskich żołnierzy w wyzwoleniu Włoch, emitowane 25 kwietnia br. przez telewizję RAI bezpośrednio z Polskiego Cmentarza Wojennego w Monte Cassino, zwrócili się do znanego włoskiego pisarza o pomoc w zablokowaniu inicjatywy godzącej w godność  tego miejsca.

Ambasador Tomasz Orłowski skierował również list z prośbą o podjęcie stosownych działań do Ministra Środowiska RW, albowiem tereny, o których mowa należą do Rezerwatu Przyrody „Monti Aurunci”, oraz do wiadomości ministra Spraw Zagranicznych  i Komisarza Generalnego ds. Uczczenia Poległych we włoskim Ministerstwa Obrony,  który sprawuje opiekę nad Polskim Cmentarzem Wojennym. Pierwszą reakcję władz włoskich podzielającą niepokój strony polskiej w dniu dzisiejszym przedstawił Ambasadorowi T. Orłowskiemu na spotkaniu w MSZ dyrektor generalny  Giuseppe Buccino-Grimaldi.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie