Imigranci we Włoszech przynoszą zyski państwu włoskiemu - Nasz Swiat
07
Wt, grudzień

Włochy

Duży wkład we wzrost PKB, zyski dla systemu ubezpieczeń społecznych – nowe dane Dossier Statistico Immigrazione.


Z danych Dossier Statistico Immigrazione 2015 wynika, że dochód z podatków oraz ubezpieczeń społecznych imigrantów żyjących we Włoszech w 2013 roku wyniósł 16,6 mld euro, podczas gdy koszty poniesione ogółem w stosunku do nich wyniosły 13,5 mld euro.

Z powyższych danych wynika, że w kasie państwa pozostało 3,1 mld euro.

Ponadto, w tym samym roku wkład imigrantów do PKB wyniósł 123.072 mld euro (suma ta równa się 8,8% PKB Włoch).