Jak się zachować w czasie trzęsienia ziemi - Nasz Swiat
27
Wt, czerwiec

Włochy

Mieszkając we Włoszech i podróżując do tego kraju  trzeba być przygotowanym na trzęsienia ziemi. Aktywność sejsmiczna, podobnie jak w Grecji i Turcji jest tutaj bardzo duża i wstrząsy pojawiają  się często. Publikujemy najważniejsze zalecenia Włoskiej Obrony Cywilnej dotyczące tego, jak należy zachować się w czasie trzęsienia ziemi.

W  domu/budynku:
Jeśli znajdujesz się na klatce schodowej lub na parterze natychmiast  wyjdź poza budynek.

Jeśli znajdujesz się na piętrze:
W trakcie trwania wstrząsów nie uciekaj na balkon, schody i do windy, gdyż mogą się one okazać śmiertelną pułapką.
Jeśli zdarzy się, że trzęsienie ziemi zastanie cię w momencie, kiedy znajdujesz się windzie, zatrzymaj ją na najbliższym piętrze i  wyjdź z niej natychmiast.
Jeżeli jesteś wewnątrz budynku wykorzystaj jako schronienie stabilny stół, ławkę, albo ukryj się w pobliżu wewnętrznej ściany. Odsuń się od okien, wysokich przedmiotów i instalacji elektrycznych.
Przed schowaniem się pod stołem warto zadbać o otworzenie drzwi wyjściowych. Betonowe budynki ulegają zmianom w czasie wstrząsów i może być problem z ich późniejszym otworzeniem i wydostaniem się z lokalu.

W czasie trwania trzęsienia ziemi przedmioty mogą spadać z półek, szafy się przewracać, dlatego ważne jest, aby pozostać pod  stołem czy inną osłoną, aż wstrząsy ustaną. Trzęsienie ziemi zazwyczaj nie trwa dłużej niż 1 minutę. 

Kiedy wstrząsy ustaną  pamiętaj, aby najpierw zbadać sytuację na zewnątrz i dopiero wyjść poza budynek.

Jeśli jesteś na wolnym powietrzu
Pozostań na dworze. Nie zbliżaj się do budynków, uważaj na latarnie uliczne, słupy energetyczne i inne potencjalnie niebezpieczne obiekty. Nigdy nie chowaj się pod balkonami, gdyż mogą się zawalić.

Jeśli jesteś w samochodzie
Będąc w samochodzie zatrzymaj się jak tylko będzie to wystarczająco bezpieczne i pozostań w samochodzie. Unikaj zatrzymania na moście, w pobliżu budynków i latarń.

Jeśli jesteś w miejscu publicznym
Zachowaj spokój, kieruj się do wyjścia z budynku. Jeśli zauważysz, że przy wyjściu jest tłok poszukaj miejsca, które mogłoby ci posłużyć za schronienie, np. ławka, stół. 

Co robić kiedy wstrząsy ustaną
Z ustaniem wstrząsów mija poczucie niekontrolowanego strachu. To moment, kiedy trzeba zacząć podejmować decyzje. Nie działaj bezmyślnie. Zanim  zrobisz cokolwiek, weź pod  uwagę za i przeciw.
Konieczność  oceny sytuacji  przed podjęciem jakiegokolwiek działania pozwoli ci uspokoić się i wyzbyć paraliżującego strachu.

Pamiętaj, aby używać telefonów wyłącznie  w celu pilnego wezwania pomocy  ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

Po ustaniu wstrząsów w pierwszej kolejności  musisz sprawdzić:
- stan zdrowia osób, które są w Twoim pobliżu, udzielając im pierwszej pomocy, jeśli to możliwe. W przypadku osoby ciężko rannej  co do zasady  nie należy jej przesuwać, o ile nie jest narażona na dalsze niebezpieczeństwo;
- pożar niewielkich rozmiarów staraj się jak najszybciej ugasić. W przypadku większego pożaru opuść jak najszybciej budynek i wezwij służby;
- nie włączaj światła, nie zapalaj świeczek ani zapalniczek. Możesz posłużyć się tylko latarką na baterie.

Wizualnie sprawdź uszkodzenia instalacji użytkowych wewnątrz domu:
- jeżeli poczujesz zapach gazu otwórz okna i jak najszybciej opuść budynek. Jeżeli to możliwe zamknij główny zawór gazu;
- jeżeli podejrzewasz, że instalacja elektryczna została uszkodzona wyłącz główny bezpiecznik.

Załóż buty o grubej podeszwie, aby wychodząc z budynku nie pokaleczyć się o szkła i gruzy.

Nie otwieraj szaf i kredensów, jeśli nie jest to niezbędne.

Po opuszczeniu budynki kieruj się w stronę wolnej przestrzeni lub miejsc, o których wiesz, że zostały wyznaczone jako punkt zbiórki w danej gminie w przypadku stanów klęski żywiołowej.

Trzymaj się z dala od obszarów objętych katastrofalnymi skutkami trzęsienia ziemi.