Obywatelstwo dla dzieci imigrantów. Izba Deputowanych zatwierdziła nową ustawę - Nasz Swiat
26
Cz, maj

Włochy

Dzieci imigrantów, które urodziły się bądź wychowują we Włoszech otrzymają włoskie obywatelstwo.  Izba Deputowanych przyjęła ustawę, która zmieni życie wielu małych cudzoziemców. Nowe przepisy będą też działały wstecz.


Rzym – 15 października 2015 – Wtorek, 13-go października można uznać za historyczny dzień dla dzieci imigrantów urodzonych i/lub wychowujących się we Włoszech. Tego dnia Izba Deputowanych przyjęła reformę o obywatelstwie włoskim, dzięki której dzieci imigrantów będą mogły otrzymać włoskie obywatelstwo już w momencie urodzin. Ustawa trafiła do Senatu i można się spodziewać, iż lada dzień stanie się obowiązującym prawem.

Za przyjęciem ustawy głosowały: Partito Democratico, Area Popolare (Ncd -Udc), Per l'Italia - Centro Democratico, Scelta Civica i Sinistra Ecologia Libertà. Przeciwko reformie opowiedziały się Lega Nord oraz Forza Italia. Deputowani z Movimento 5 Stelle powstrzymali się od głosu.

Nowa ustawa opiera się na idei ius soli (prawo ziemi) oraz ius culturae (prawo przynależności do kultury).

Oto ważniejsze założenia nowej ustawy o obywatelstwie:


Dzieci cudzoziemców urodzone we Włoszech otrzymają włoskie obywatelstwo z urodzenia, o ile przynajmniej jedno z rodziców posiada kartę lub prawo stałego pobytu (permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, w przypadku obywateli spoza UE lub diritto di soggiorno permanente, w przypadku obywateli Unii Europejskiej).

Dzieci, które nie urodziły się we Włoszech, ale które przybyły do Włoch w wieku poniżej 12 lat, będą mogły otrzymać włoskie obywatelstwo, o ile ukończyły co najmniej 5 klas we włoskiej szkoły. W przypadku dzieci uczęszczających do podstawówki wymagane będzie świadectwo ukończenia szkoły z pozytywnym wynikiem.

Dzieci imigrantów będą mogły otrzymać włoskie obywatelstwo pod warunkiem, że przed ukończeniem przez nie 18 roku życia jeden z rodziców złoży w urzędzie miasta/gminy (comune) w miejscu zamieszkania  tzw.  dichiarazione di volontà (w dosłownym tłumaczeniu <deklaracja chęci>).

W przypadku, kiedy rodzic nie wystąpi w imieniu dziecka z wnioskiem o nadanie mu obywatelstwa,  będzie ono mogło samo taki złożyć wniosek, kiedy ukończy 18 lat (ale przed ukończeniem 20 roku życia).

Osoba, której w wieku dziecięcym nadano włoskie obywatelstwo może zrzec się go  w wieku 18-20 lat, pod warunkiem, że posiada obywatelstwo innego kraju.

Uwaga:  Nowe przepisy przewidują, że w przypadku dzieci, które urodziły się we Włoszech lub przybyły do Italii przed 12 rokiem życia mają prawo do tzw. obywatelstwa z urodzenia.  Natomiast osoby małoletnie, które przybyły do Włoch przed ukończeniem 18 roku życia będą mogą starać się o nadanie im obywatelstwa (tzw. naturalizacja). Warunkiem uzyskania obywatelstwa przez naturalizację w przypadku starszych dzieci  będzie wykazanie, iż ukończyło się we Włoszech jeden pełen cykl edukacyjny lub pełne szkolenie zawodowe.

Reforma przewiduje także sytuację, kiedy nowe przepisy będzie można zastosować wstecz. Dotyczy ona osób, które ukończyły 20 lat, urodziły się we Włoszech lub które przybyły do Włoch mają mniej niż 12 lat, uczęszczały do włoskiej szkoły przez co najmniej 5 lat i od ostatnich 5 lat mieszkają legalnie i nieprzerwanie na terenie Republiki Włoskiej.

Osoby, te będą mogły otrzymać włoskie obywatelstwo, pod warunkiem, że złożą wniosek o naturalizację w swoim  urzędzie gminy (comune) w ciągu maksymalnie roku od daty wejścia w życie nowej ustawy.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie miało 6 miesięcy na przyjęcie lub odrzucenie wniosku.  Obywatelstwo przez naturalizację nie będzie mogło zostać nadane cudzoziemcowi, który w przeszłości został wyrzucony z Włoch ze względu na stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

D.W.

Źródło: Stranieri in Italia