Polonia rzymska włącza się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski - Nasz Swiat
25
N, wrzesień

Włochy

Polonia rzymska włącza się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 

Czy wiesz, że  50 lat temu udział Stolicy Apostolskiej i niezwykłe osobiste zaangażowanie papieża Pawła VI w Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski sprawiły, że uroczystość polskiego Kościoła urosła do sprawy międzynarodowej? Czy wiesz, że komuniści nie zgodzili się na przyjazd papieża Pawła VI do Polski, oraz że nie wydali paszportu prymasowi Wyszyńskiemu, by ten mógł udać się do Rzymu?

Te i inne bardzo ważne i ciekawe fakty przedstawia ks. prof. Hieronim Fokciński, Dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie w swoim wykładzie „Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Rzymie”.

Ks. prof. Hieronim Fokciński wygłosi go w najbliższą sobotę 16  kwietnia o godz. 16.00, w Domu Generalnym Sióstr Zmartwychwstanek w Rzymie przy via Marcantonio Colonna 52 (stacja metra Lepanto).

Poprzez to spotkanie, zorganizowane przez Siostry Zmartwychwstanki,  Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie oraz Katolicką Szkołę Podstawową przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie również Polonia włoska włącza się w obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Spotkanie poprowadzi Duszpasterz Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie ks. Sebastian Sosnowski TChr.

Serdecznie zapraszamy!

***

Hieronim Fokciński - W 1954 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W latach 1959 - 1962 odbył studia filozoficzne w Krakowie. Od 1962 do 1965 studia teologiczne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku. W latach 1965 - 1970 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, najpierw filologię klasyczną, a następnie historię. W 1970 roku podjął studia z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po śmierci o. Eugeniusz Reczka SJ objął w maju 1971 roku kierownictwo Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, w którym rejestruje się, gromadzi i wstępnie opracowuje materiały archiwalne dotyczące Polski. Z okazji otwarcie punktu konsultacyjnego w Warszawie w 1976 rozpoczął wydawanie biuletynu Instytutu Informationes. W 1978 uzyskał doktorat z historii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1991 został mianowany konsultorem, a w 1992 relatorem Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Od 1994 był także wykładowcą w Studium tej Kongregacji.

Jest członkiem Associazione Archivistica Ecclesiastica, Commissione Internazionale per la Bibilografia dell'Archivio Vaticano, Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

W 2009 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Kościoła w Polsce, za popularyzowanie polskiej kultury oraz za działalność na rzecz społeczności polskiej we Włoszech.

11 czerwca 2013 otrzymał tytuł honoris causa UJPII w Krakowie. (źródło noty biograficznej: Wikipedia)